Publicada la Memòria ICATER 2018 amb el tancament de l’exercici econòmic aprovat en Assemblea ahir, 28 de març

29/03/2019

 

A l’apartat Serveis Col·legials/Circulars i Comunicacions de la web col·legial podeu trobar ja publicada la Memòria ICATER 2018 que inclou les dades més importants sobre l’activitat col·legial durant l’any passat i el tancament de l’exercici econòmic 2018.

Aquesta Memòria anual i el Tancament 2018 es van presentar ahir als assistents a l’Assemblea que es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi i es van aprovar.