Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Formació Continuada

Una de les funcions i un dels objectius més importants del Col·legi és facilitar als col·legiats la formació continuada en tots aquells temes que afectin al desenvolupament de la professió. Atesa la canviant normativa del nostre entorn jurídic, des del Col·legi s’organitzen jornades, cursos i conferències -presencials o en línia- relacionats amb les novetats legislatives, jurisprudencials o doctrinals que afecten tots els àmbits del Dret, per ajudar a què els lletrats puguin oferir assessorament als seus clients amb totes les garanties de coneixement i actualització.

Consulteu el calendari d’activitats per veure les accions formatives previstes

COMUNICACIONS DE FORMACIÓ – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONS DE FORMACIÓ - 2019