Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Formació Continuada

Una de les funcions i un dels objectius més importants del Col·legi és facilitar als col·legiats i a les col·legiades la formació continuada en tots aquells temes que afectin al desenvolupament de la professió. Atesa la canviant normativa del nostre entorn jurídic, des del Col·legi s’organitzen jornades, cursos i conferències -presencials o en línia- relacionats amb les novetats legislatives, jurisprudencials o doctrinals que afecten tots els àmbits del Dret, per ajudar a què els lletrats puguin oferir assessorament als seus clients i clientes amb totes les garanties de coneixement i actualització.

Consulteu el calendari d’activitats per veure les accions formatives previstes

COMUNICACIONS DE FORMACIÓ – 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIONS DE FORMACIÓ - 2019