Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Servei d’Orientació Jurídica

Què és el SOJ?

El Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada que no atén consultes per telèfon ni per escrit que ofereixen els col·legis d’advocats de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Justícia, per orientar els ciutadans sobre temes jurídics.

El SOJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s’hi adreci i informa sobre la possibilitat d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

On és el SOJ? - Adreces i horaris dels SOJs de Terrassa, Rubí i Sant Cugat

  • SOJ Terrassa – Atenció: HEU DE DEMANAR CITA PRÈVIA per telèfon al 937332410 (un cop tingueu la cita, seguiu les instruccions que us donin les companyes del SOJ, tingueu present que NO PODREU ENTRAR AL JUTJAT SI NO ESTEU CITATS). Informació actualitzada a juny de 2020

Rambleta del Pare Alegre, 112, 1ª planta (Edifici Jutjats) – 08224 Terrassa – Tel. 937332410 – Fax 937894974

Servei Orientació Jurídica: de dilluns a divendres, de 9 a 13h.

 

  • SOJ Rubí – Atenció: HEU DE DEMANAR CITA PRÈVIA per telèfon al 935881157 (un cop tingueu la cita, seguiu les instruccions que us donin les companyes del SOJ, tingueu present que NO PODREU ENTRAR NI AL SOJ NI AL JUTJAT SI NO ESTEU CITATS). Informació actualitzada a juny de 2020

Espoz i Mina, 2 baixos – 08191 Rubí – Tel. 935881157 – Fax 935883349

Servei Orientació Jurídica: de dilluns a divendres, de 9 a 13h.

 

 

  • SOJ Sant Cugat – Atenció cal demanar cita prèvia als telèfons gratuïts 010 o 900 104 941 (trucades de mòbil o de fora del municipi)

Plaça de la Vila, 1 (Ajuntament) – 08172 Sant Cugat del Vallès

Servei Orientació Jurídica: dilluns, de 16.30 a 18.30 h

Més informació, vols saber com arribar-hi?

Sobre quins temes puc consultar el SOJ?

L’assessorament que presta aquest servei és de caire general, i per tant, les consultes que s’hi poden formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:

– Separacions i divorcis
– arrendaments d’habitatges
– contractes de compravenda
– accidents de trànsit
– assegurances
– reclamacions de quantitat, etc.

Per als temes laborals, i atesa l’especificitat de la matèria i l’elevat nombre de consultes que s’han de respondre respecte d’aquest àmbit, disposem d’un servei específic d’orientació jurídica anomenat SOJ LABORAL, consulteu-ne els horaris dins l’apartat ÓN ÉS EL SOJ?

Al SOJ puc demanar un advocat d'ofici?

Des de l’entrada en vigor de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, aquest servei també assessora els ciutadans respecte del dret a obtenir l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la, i atès que els col·legis d’advocats s’encarreguen de la tramitació d’aquestes sol·licituds, en molts casos, tot i que es tracta de serveis diferents, coincideixen en el lloc i la persona que els ha de dur a terme.

 

Això vol dir que SÍ, des del SOJ podem proporcionar-vos un advocat d’ofici si compliu els requisits marcats per la Llei per obtenir la Justícia Gratuïta. Per saber si els compliu, consulteu l’apartat JUSTÍCIA GRATUÏTA d’aquesta web. Tingueu present que el benefici de Justícia Gratuïta ÉS PERSONAL I INTRANSFERIBLE, així que haureu de venir a sol·licitar-lo PERSONALMENT, no pot venir ningú per vosaltres.