Justícia Zero Papers

Aquesta secció, que tenim la voluntat que estigui PERMANENTMENT en procés d’actualització, recollirà totes les informacions, guies d’ús i manuals per ajudar els nostres col-legiats en la transició/evolució de la Justícia més “tradicional” a l’anomenada “Justícia sense papers” (és a dir, telemàtica).

 

Hi trobareu els manuals dels programes que està previst que es vagin implementant progressivament per establir una comunicació no presencial entre l’advocat i els òrgans de l’Administració de Justícia, com per exemple EJustícia.cat, Lexnet o Lexnet Abogacía (aquest últim recurs, actualment en vies de desaparició, al Març 2017 es tancarà) .  Informarem puntualment els col-legiats de les actualitzacions d’aquesta secció de la web perquè tingueu un punt de referència i consulta sobre qüestions tecnològiques relacionades amb la professió.

 

Incidències amb E-Justícia.cat? Circular informativa 54/2016 sobre comunicació i gestió de possibles incidències (un cop consultats Dep. Justícia i Deganat Jutjats Terrassa) – 6 octubre 2016

Marc normatiu aplicable a la Justícia Zero Papers

Atenció: aquest llistat s’inclou a títol informatiu. No pretén ser exhaustiu ni el Col·legi es fa responsable de què les versions de les disposicions llistades estiguin permanentment actualitzades. Tanmateix, intentarem recollir-hi totes les disposicions sobre les relacions telemàtiques Advocats/Administració de Justícia. 

  • Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
  • Instrucción 2/2014 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la puesta en marcha de la funcionalidad de presentación de escritos y documentos y traslado de copias a través de Lexnet
  • Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia
  • Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos
  • Ley de Enjuiciamiento Civil y de forma especifica el Art. 162.

Com signar digitalment els documents? (també per enviar als procuradors)

– Si heu d’enviar els documents per E-Justícia.cat, Lexnet Abogacía o Lexnet Ministerio i esteu utilitzant per accedir al portal cprresponent el Certificat ACA, la signatura digital es fa AUTOMÀTICAMENT un cop que adjunteu tots els documents i el sistema els envia “empaquetats”. No cal que signeu els PDFs addicionalment amb un programa de signatura digital, però ho podeu fer!

– Ara bé, si el que heu de fer és enviar els documents al procurador per què els presenti al Jutjat, SÍ QUE HEU DE SIGNAR-LOS DIGITALMENT. Al mercat i a internet trobareu diversos programes que faciliten la signatura digital: nosaltres us oferim una GUIA PRÀCTICA DE XOLIDO SIGN, un dels més utilitzats per les Administracions i altres organismes.

Podeu accedir des d’aquí a la GUIA de XOLIDO SIGN i instal-lar-vos aquest programa al vostre ordinador per signar digitalment els documents (recordeu que per signar digitalment ÉS IMPRESCINDIBLE tenir la signatura digital del carnet actualitzada i en vigor).

Recordeu que per utilitzar Ejustícia.cat heu de tenir instal·lat, actualitzat i funcionant el carnet col·legial i el lector de targetes. Si no el teniu al dia no podreu utilitzar aquest sistema, que dins de ben poc, com veieu, serà obligatori per a totes les jurisdiccions. Si no ho heu fet encara, poseu el vostre carnet al dia contactant amb la la Biblioteca del Col·legi (Mònica o Sandra): biblioteca@icater.org, Tel. 937801377.

 

A més, si teniu cap problema, i a banda d’accedir a la secció GUIES PRÀCTIQUES ICATER de la web podeu consultar, com sabeu, el Punt d’Atenció al Col·legiat ICATER sobre Lexnet i EJustícia.cat, a la Biblioteca del Col·legi (Tel. 937801377, biblioteca@icater.org o documentacio@icater.org, horari de 9 a 18h de dilluns a dijous, 9-15h els divendres) som aquí per ajudar-vos!