Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Escola de Pràctica Jurídica

Saps què són els Mòduls de Litigació de l’EPJ de l’ICATER? Saps que t’hi pots matricular en qualsevol moment, ja sigui per completar la teva formació com a advocat/da, ja sigui per sol·licitar l’alta al Torn d’Ofici?

Truca’ns al 937 801 377 (Mònica) i t’ho expliquem!

Matricula't a la nostra Escola de Pràctica Jurídica! (Curs 2022-2023)

A banda de la documentació personal (DNI, documents acadèmics, etc) necessària per sol·licitar la matrícula a l’EPJ, haureu d’emplenar i entregar també els següents impresos:

 

MÒDULS per matèries: General/TOAD, Civil, Família, Penal, Laboral... Quin tenim en marxa ara mateix?

PROPERAMENT >> A finals d’abril obrim matrícula per al MÒDUL PENAL (que es farà al maig del 2023) t’interessa? Demana’ns informació! Trucan’ns a 937801377 (Mònica) o bé escriu-nos a escola@icater.org

 

ABRIL 2023Mòdul FAMÍLIA, consulta aquí el programa del Mòdul.   Classes presencials del 3 d’abril al 4 de maig de 2023 (tardes, 16-18 h). Matrícula oberta del 21 de març fins el 30 de març. Matricula’t ara! Pregunta’ns tots els dubtes al mail escola@icater.org o truca’ns al 937801377 (Mònica).

 

MARÇ 2023Mòdul GENERAL/TORN D’OFICI, consulta aquí el programa del Mòdul que es duu a terme durant el mes de març de 2023 


 

Com funciona això dels mòduls i quines opcions tens per matricular-t’hi

Calendari dels mòduls previstos per al període setembre 2022 – juliol 2023

 

Recordeu que els/les col·legiats/des que hi estigueu interessats us podeu apuntar a una o diverses sessions, sense haver de seguir tot el curs necessàriament. Consulteu preus i envieu un mail a formacio@icater.org amb suficient antelació.

Requisits per a la matriculació (Curs 2022-2023)

  • A qui va adreçat aquest curs?

El Curs de Pràctica Jurídica s’adreça a: 

Graduats/des en Dret que hagin superat el Màster i l’Examen d’Accés a l’Advocacia.

– Llicenciats/des en Dret amb títol expedit o homologat per l’Estat espanyol, sempre que compleixin els requisits per exercir l’Advocacia.

 

Excepcionalment, poden matricular-s’hi els estudiants de Dret que a l’inici del curs no tinguin pendents més de 27 crèdits o més de tres assignatures per obtenir el Grau.

 

 

  •  Preu:

Vegeu informació a l’Imprès de Matrícula. Si necessiteu més informació,  demaneu-la enviant un correu a  escola@icater.org.

 

  • Documentació necessària

 

– Títol de Grau en Dret + documentació que acrediti la superació del màster i l’examen d’accés a la professió + 1 fotografia + fotocòpia del DNI + dades bancàries

o bé

– Títol de Llicenciat/da en Dret +1 fotografia + fotocòpia del DNI + dades bancàries

 

  • Matriculació

Veniu en qualsevol moment a demanar informació, contacteu amb Mònica Gimènez, Tel. 937801377 (9-18 h) o bé envieu un correu a  escola@icater.org

Calendari dels Mòduls previstos de setembre 2022 a juliol 2023

Programa d'Estudis (Curs 2022-2023)

Mètodes docents i avaluació

  • Metodologia

L’objectiu de l’Escola de Pràctica Jurídica és complementar els coneixements teòrics adquirits a la Facultat de Dret amb la perspectiva i l’experiència d’un advocat, i també completar l’ensenyament de les matèries i tècniques que permetin millorar la formació dels advocats: argumentació jurídica, negociació, tècnica legislativa, pràctica forense, comptabilitat, oratòria jurídica, etc. D’altra banda, la formació de l’advocat no pot oblidar la necessitat d’actualitzar els seus coneixements, per la qual cosa s’imparteixen cursos que informen de les novetats legislatives i jurisprudencials. La metodologia de les pràctiques es basa en l’assimilació progressiva d’experiències i en el raonament jurídic. Per treballar els continguts propis de cada matèria i assolir els objectius, es presta atenció tant al dret material com als drets fonamentals de les parts amb simulacions d’escrits i d’actuacions processals realitzades a l’EPJ i en pràctiques externes a jutjats i altres organismes col.laboradors. A més de les simulacions, també s’utilitzaran altres tècniques de caire participatiu, amb les què el lletrat en pràctiques porta a terme les mateixes activitats que després haurà de realitzar com a advocat, tant en les relacions amb el seu entorn, com en l’estudi i resolució dels casos que se li encomanin, sempre sota un prisma eminenment pràctic i deontològic.

 

  • Avaluació

La superació de les respectives proves corresponents als diferents mòduls donarà dret a l’accés al Torn d’ofici del nostre Col·legi de la matèria que s’escaigui. Tingueu present que, si no éreu ja lletrats del TOAD de l’ICATER,  a més de les proves corresponents a la matèria concreta del mòdul (laboral, família, etc.) haureu de superar també les proves corresponent al Mòdul General, que és obligatori per a l’accés al Torn. Vegeu PREUS a l’imprès de matrícula.

L’ Escola de Pràctica Jurídica Anselm Ramoneda de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa ofereix un ensenyament pràctic de màxima qualitat per a l’exercici de l’advocacia, a més de reunir els requisits d’homologació per accedir al Torn d’Ofici aprovats pel Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. Les classes es fan en horaris adaptats als alumnes i s’estructuren en un sol curs (setembre-novembre de l’any següent), i combinen la formació pràctica amb l’especialització necessària per al desenvolupament de la professió. ______

El Curs 2014-2015 i atesos els canvis que va suposar l’entrada en vigor de la Llei d’Accés a les Professions d’Advocat i Procurador i el seu reglament de desenvolupament, la majoria d’EPJ de l’Estat van signar convenis amb diferents universitats per organitzar el màster d’accés i semblava que les EPJ, tal com les coneixíem fins llavors, desapareixerien. No obstant això, alguns col·legis -entre els quals ens trobem- vam voler mantenir l’EPJ, transformant-la i convertint-la en una “escola de litigació” i per a l’accés al Torn d’Ofici, donant compliment així als criteris de qualitat i servei que exigeix l’Administració autonòmica que és qui té la competència del servei.