Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Ofertes de treball i altres ofertes

Dins aquesta secció es publicaran les ofertes de treball i d’altres ofertes que ens feu arribar les empreses, les institucions i els col·legiats. Podeu enviar-nos-les a l’adreça electrònica secretaria@icater.org. Les dades que apareixeran a l’oferta seran les què ens proporcioneu en el vostre correu, i el Col·legi només hi intervindrà com a “publicitador” de l’oferta, en cap cas farà de mitjancer.

busquesfeinaOFERTES DE TREBALL

 

  • L’Ajuntament de Terrassa busca advocat o advocada en pràctiques (Pla de Garantia Juvenil) per contracte de 6 mesos.

Perfil requerit: advocat o advocada per redactar contractes, respondre a instàncies i per assistir al responsable jurídic del Departament d’Habitatge i altres tasques. Contracte de pràctiques del Pla de Garantia Juvenil. Cal estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya com a DONO i ser beneficiari del Pla de Garantia Juvenil.

S’ofereix: contracte de pràctiques de 6 mesos. Jornada completa: matins i una tarda. Sou: 1659,90€ bruts/mes

Contacte: Cal inscriure’s a l’oferta a la secció d’ofertes de l’Oficina del SOC de Terrassa, C/Edison, 9-15. Persona de contacte: Verónica Ruiz, Tel. 937891111- Ext. 4472

Publicació de l'anunci: 16 octubre 2018

  • Despatx Vosseler Abogados Rubí busca advocat o advocada sènior per incorporar a plantilla a jornada completa

Perfil requerit: Buscamos letrada/o ejerciente con al menos 5 años de experiencia acreditable en el ejercicio de la profesión y experto en gestión de expedientes de manera independiente desde que se abren hasta el cierre de los mismos. Conocedor del derecho sustantivo y procesal civil. Habilidad con la oratoria. Se valorará conocimiento de otras materias, y también que haya preparado oposiciones a judicatura/notaría. Valoraremos también conocimiento de inglés, alemán y/o francés.,

Contacte: Amanda García, vosselerrubi@vosseler-abogados.com – Tel. 937078065

Publicació de l'anunci: 16 octubre 2018

  • Important despatx situat al centre de Terrassa amb més de 50 anys d’experiència busca advocat/da per incorporar a plantilla a jornada completa

S’incorporarà a l’equip de consolidat despatx amb oficina a Terrassa. Assumirà amb elevada autonomia i resolució les operacions, assumptes i assessoraments relacionats fonamentalment amb Dret civil, mercantil (especialment societari) i dret contractual.

Perfil requerit: advocat/da amb 4-5 anys d’experiència professional, preferentment en despatxos amb especialitats mercantilistes.  Capacitat d’expressar-se amb plena fluïdesa en català, castellà i anglès, tant oralment com per escrit. Es valorarà formació complementària i actualització.

S’ofereix: Lloc estable en despatx expert i consolidat. Retribució orientativa: 30.000-35.000€ bruts/any + bonus a partir del 2n any. Possibilitat de desenvolupar interessant carrera professional i assumir progressivament + participació en el despatx. Horari partit amb entrada flexible 9-9.30h i sortida a les 18h. Vacances a l’agost. Incorporació immediata.

Interessats/des, contacteu amb Sílvia Fité, Cap d’administració del despatx, al mail de contacte: silviaf@badia-adv.com

Publicació de l'anunci: 5 juliol 2018

_

  • Despatx de Terrassa busca advocat o advocada per incorporar a plantilla a jornada completa

Interessaria que tingui experiència en reclamació d’accidents de trànsit, que parli català i castellà i que tingui vehicle propi. Remuneració en funció de l’experiència del candidat/a.

Si sou advocats exercents però no teniu experiència, igualment podeu fer arribar el curriculum al mail de contacte: jfigueras@accigest.com

Publicació de l'anunci: 14 juny 2018

_

 

borsa-de-treball1BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL

També podeu accedir a la Borsa de Treball que va crear, el gener 2014, l’Associació Intercol·legial. S’hi publiquen anuncis de tots els sectors professionals col·legiats, segur que trobeu oportunitats de treball!

 

ATENCIÓ: Algunes de les ofertes publicades a la Borsa de Treball Intercol·legial per l’ICAB són d’accés restringit als col·legiats a l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona inscrits a la seva Borsa de Treball. Tanmateix, les ofertes que publica l’ICAB per a Llicenciats en Dret i Secretariat Jurídic són obertes a tothom que s’hi vulgui inscriure.

MentoringCOMPARTIR DESPATX O COL·LABORAR

⇒S’ofereix:  Oficina privada dins Bufet d’advocats situat a Terrassa, amb més de 25 anys d’experiència. Despatx molt cèntric, amb tots els serveis (consergeria, recepció, sala d’espera, sala de visites, office…).

Contacteu amb: sealquilaoficinaterrassa@gmail.com

Publicació de l'anunci: novembre 2017

⇒Oferim:  Despatx d’advocats molt cèntric, en funcionament des de fa més de 25 anys, amb tots els serveis (Secretària recepció, telèfon fix, fax, impressora, arxiu, sala de reunions i wifi): oferim oficina privada (21m2) per a advocat. Preu: 400€/mensuals. Màxima confidencialitat.

Contacteu amb: Tel. 647 88 36 53 (secretaria@despachojuridico.cat)

Publicació de l'anunci: setembre 2017