Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Ofertes de treball i altres ofertes

Dins aquesta secció es publicaran les ofertes de treball i d’altres ofertes que ens feu arribar les empreses, les institucions i els col·legiats. Podeu enviar-nos-les a l’adreça electrònica secretaria@icater.org. Les dades que apareixeran a l’oferta seran les què ens proporcioneu en el vostre correu, i el Col·legi només hi intervindrà com a “publicitador” de l’oferta, en cap cas farà de mitjancer.

busquesfeinaOFERTES DE TREBALL

 

  • Assessor/a jurídic/a per al Consell Insular de Menorca: el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 2 de novembre va aprovar una convocatòria de borsa extraordinària de treball d’assessor jurídic. La convocatòria va ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 195, de 14 de novembre de 2020, on apareixen les bases específiques. El termini per fer la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat la convocatòria al BOIB.

Interessats/des, consulteu aquí el BOIB (el termini finalitza el 4 de desembre)

 

Publicació de l'anunci: 19 novembre 2020

 

  • Despacho profesional de ámbito nacional busca abogados/as colaboradores para atención de clientes en asuntos legales de distintos ámbitos. Actividad flexible en horas y dedicación. Imprescindible estar dado/a de alta en el Colegio como ejerciente y tener una experiencia mínima de 5 años.

 

Interesados/as enviar CV a anna@blegal.eu.

 

Publicació de l'anunci: 8 juliol 2020

 

  • Despatx d’advocats necessita advocat/da col·laborador expert/a en Dret Civil i processal civil per donar suport a l’àrea de litigi i negociació.

Interessats/des, envieu mail amb dades a l’adreça següent: consulta@senior-iuris.com

 

Publicació de l'anunci: 23 juny 2020

 

  • En SIGMA AIE, empresa de Servicios Informáticos para el sector universitario, queremos incorporar un/a Técnico/a Jurídico. El/la profesional seleccionado se encargará de asesorar a SIGMA en el ejercicio de su actividad, velando por el cumplimiento de la legalidad y en temas de contratación. Si crees que te puede interesar, revisa este documento que detalla qué perfil estamos buscando.  Contacto: RRHH@sigmaaie.org
Publicació de l'anunci: 4 febrer 2020		

borsa-de-treball1BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL

També podeu accedir a la Borsa de Treball que va crear, el gener 2014, l’Associació Intercol·legial. S’hi publiquen anuncis de tots els sectors professionals col·legiats, segur que trobeu oportunitats de treball!

 

ATENCIÓ: Algunes de les ofertes publicades a la Borsa de Treball Intercol·legial per l’ICAB són d’accés restringit als col·legiats a l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona inscrits a la seva Borsa de Treball. Tanmateix, les ofertes que publica l’ICAB per a Llicenciats en Dret i Secretariat Jurídic són obertes a tothom que s’hi vulgui inscriure.

MentoringCOMPARTIR DESPATX O COL·LABORAR

 

⇒Oferim:  Despatx per compartir a Sant Cugat del Vallès en oficina de 140 m2. Calefacció/aa, secretaria, sala de juntes, telèfon/internet i neteja. Porter i pàrquing per a clients. Possible col·laboració. 300€/mes

Interessats/des podeu trucar al 933948510 o bé enviar e-mail a: info@cdrabogados.com

 

Publicació de l'anunci: 3 setembre 2020

 

⇒S’ofereix: Assessoria a Rubí, en funcionament i molt ben ubicada. Estem interessats en compartir despatx amb un/a advocat/da fiscalista i col·laborar-hi.

Interessats/des podeu trucar al 935881811 (Sílvia) o bé enviar e-mail a: contabilidad@insale.es

Publicació de l'anunci: 6 març 2020

⇒S’ofereix: Gabinete de abogados de Terrassa alquila despacho a otros compañeros, economistas, asesores… con los que puede existir posible colaboración. Despacho de 140 m de diseño y situado en edificio de oficinas moderno en el centro histórico de Terrassa, bien comunicado y con servicio de conserjería. Se compone de varias estancias: recepción, despachos privados, sala de juntas, sala polivalente, sala de espera… Disponibles todos los servicios, aire acondicionado, cableado informático, internet…

Interesados pueden remitir e-mail a: mailpergest@gmail.com, indicando el nombre y teléfono para poder contactar y explicar condiciones.

Publicació de l'anunci: gener 2020

S’ofereix: VENEM local a Rubí. Habilitat com a despatx d’advocats (actualment en funcionament). Totalment moblat i amb tots els serveis. Situació immillorable, a 50 metres dels Jutjats centrals. Preu a convenir. 

Contacteu amb Montse: Tel. 649 987 605

Publicació de l'anunci: setembre 2019