Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Ofertes de treball i altres ofertes

Dins aquesta secció es publicaran les ofertes de treball i d’altres ofertes que ens feu arribar les empreses, les institucions i els col·legiats. Podeu enviar-nos-les a l’adreça electrònica secretaria@icater.org. Les dades que apareixeran a l’oferta seran les què ens proporcioneu en el vostre correu, i el Col·legi només hi intervindrà com a “publicitador” de l’oferta, en cap cas farà de mitjancer.

busquesfeinaOFERTES DE TREBALL

 

  • L’Ajuntament de Terrassa busca advocat o advocada per a contractació urgent i temporal d’un tècnic superior en Dret per al Servei de Polítiques Socials d’Habitatge.


A la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, apartat contractacions temporals, a data 14 de desembre de 2018, han estat publicades les Bases íntegres (aprovades per Resolució núm. 10324, de data 13 de desembre de 2018) que han de regir la convocatòria per la contractació urgent i temporal d’un/a Tècnic/a Superior en Dret pel Servei de Polítiques Socials d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa.

 

El termini de presentació d’instàncies serà del 10 al 19 de gener de 2019, ambdós inclosos. Podeu accedir al tràmit i consultar les bases reguladores del procés de selecció a través del web:

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/contractacions-temporals

 

Publicació de l'anunci: 11 gener 2019

  • Despatx de Terrassa (Ctra. Montcada, 185 – Local 2) busca persona llicenciada o que estigui estudiant Dret per incorporar-la a la plantilla a mitja jornada, de 9 a 13h

Remuneració segons candidat/a. No és necessària experiència. Vehicle propi..

Interessats/des podeu fer arribar el curriculum al mail de contacte: jfigueras@accigest.com

Publicació de l'anunci: 10 desembre 2018

_

 

  • Notaria de Terrassa busca graduat/da en Dret amb mínim dos anys d’experiència  per incorporar com a OFICIAL DE NOTARÍA a jornada completa. Incorporació a l’oficina al gener de 2018.

Interessats/des, feu arribar el curriculum al mail de contacte: rreynalm@gmail.com

Publicació de l'anunci: 7 de desembre de 2018

_

borsa-de-treball1BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL

També podeu accedir a la Borsa de Treball que va crear, el gener 2014, l’Associació Intercol·legial. S’hi publiquen anuncis de tots els sectors professionals col·legiats, segur que trobeu oportunitats de treball!

 

ATENCIÓ: Algunes de les ofertes publicades a la Borsa de Treball Intercol·legial per l’ICAB són d’accés restringit als col·legiats a l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona inscrits a la seva Borsa de Treball. Tanmateix, les ofertes que publica l’ICAB per a Llicenciats en Dret i Secretariat Jurídic són obertes a tothom que s’hi vulgui inscriure.

MentoringCOMPARTIR DESPATX O COL·LABORAR

⇒S’ofereix: Despatx d’advocats molt cèntric,  amb tots els serveis ( recepció, telèfon fix, fax, impressora, arxiu i wifi): oferim despatx individual per a advocat/da i la possibilitat de col·laboració en un despatx consolidat.

Contacteu amb: Tel. 93 595 55 77 info@ambdret.com

Publicació de l'anunci: gener 2019