Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Ofertes de treball i altres ofertes

Dins aquesta secció es publicaran les ofertes de treball i d’altres ofertes que ens feu arribar les empreses, les institucions i els col·legiats. Podeu enviar-nos-les a l’adreça electrònica secretaria@icater.org. Les dades que apareixeran a l’oferta seran les què ens proporcioneu en el vostre correu, i el Col·legi només hi intervindrà com a “publicitador” de l’oferta, en cap cas farà de mitjancer.

busquesfeinaOFERTES DE TREBALL

 

  • Despatx d’advocats ubicat a Castellbisbal cerca: ADVOCAT/DA JUNIOR O GRADUAT/DA EN DRET per incorporació immediata. No és necessària experiència, però es valorarà experiència en àmbits civil, especialment família, i penal. Coneixements: redacció de contractes, demandes i altra documentació jurídica. Horari: a determinar. Salari: segons conveni 

Interessat/des, contacteu amb irene@pastalle.cat

 

Publicació de l'anunci: 16 de març 2023
-

  • Una empresa ubicada a  Manresa (Bages), necessita incorporació immediata: ADVOCAT/DA JUNIOR. Experiència en l’àmbit laboral, social. Coneixements : Redactar documentació jurídica, tramitar les reclamacions que s’hagin de presentar en organismes oficials, preparar procediments judicials, etc. Horari: 8-16 h (dilluns-divendres). Sou: 25.000€ a 40.000€ bruts any.

 

Interessat/des, contacteu amb Mònica Espel, de Catalana de Treball (ETT)
Mail: comercialmanresa@catalana.cat

 

Publicació de l'anunci: 14 de març 2023
-

BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL També podeu accedir a la Borsa de Treball que va crear, el gener 2014, l’Associació Intercol·legial. S’hi publiquen anuncis de tots els sectors professionals col·legiats, segur que trobeu oportunitats de treball!   ATENCIÓ: Algunes de les ofertes publicades a la Borsa de Treball Intercol·legial per l’ICAB són d’accés restringit als col·legiats a l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona inscrits a la seva Borsa de Treball. Tanmateix, les ofertes que publica l’ICAB per a Llicenciats en Dret i Secretariat Jurídic són obertes a tothom que s’hi vulgui inscriure.

MentoringCOMPARTIR DESPATX O COL·LABORAR

_

⇒S’ofereix: En Rubí se busca abogado/a para compartir despacho. Contactar con Manuel Miranda al 93 586.13.80 o bien miranda.chaves@icater.org

 

Publicació de l'anunci: Març 2023

⇒S’ofereix: COLABORACIÓN Y COMPARTIR DESPACHO: Se ofrece colaboración a Abogado/a que inicie su profesión, para la gestión de clientes del despacho, así como compartir todos los elementos del mismo, puestos de trabajo, ordenadores, programa de gestión, etc. El abogado podrá seguir gestionando sus propios clientes y asistiendo al turno de oficio. Relación mercantil. Condiciones  a convenir incluyendo compartir minutas. Interesados contactar con serviciosjuridicos@noragar.com, indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto y Colegio de Abogados.

Publicació de l'anunci: desembre 2022

⇒S’ofereix: Gabinete de abogados de Terrassa alquila despacho a otros compañeros, economistas, asesores… con los que puede existir posible colaboración. Despacho de 140 m de diseño y situado en edificio de oficinas moderno en el centro histórico de Terrassa, bien comunicado y con servicio de conserjería. Se compone de varias estancias: recepción, despachos privados, sala de juntas, sala polivalente, sala de espera… Disponibles todos los servicios, aire acondicionado, cableado informático, internet… Interesados pueden remitir e-mail a: mailpergest@gmail.com, indicando el nombre y teléfono para poder contactar y explicar condiciones.

Publicació de l'anunci: desembre 2022