Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Ofertes de treball i altres ofertes

Dins aquesta secció es publicaran les ofertes de treball i d’altres ofertes que ens feu arribar les empreses, les institucions i els col·legiats. Podeu enviar-nos-les a l’adreça electrònica secretaria@icater.org. Les dades que apareixeran a l’oferta seran les què ens proporcioneu en el vostre correu, i el Col·legi només hi intervindrà com a “publicitador” de l’oferta, en cap cas farà de mitjancer.

busquesfeinaOFERTES DE TREBALL

 

  • Despatx d’advocats consolidat al centre de Terrassa ofereix col·laboració per compartir despatx amb tots els serveis ( recepció, telèfon fix, wifi, ordinador, impressora, fax i arxiu) a un preu molt assequible. La col·laboració seria per atendre els temes penals, i/o fiscals, i/o laborals, i/o estrangeria.

Interessats/des truqueu al telèfon 667771709

Publicació de l'anunci: 29 gener 2019

  • Despatx de Terrassa (Ctra. Montcada, 185 – Local 2) busca persona llicenciada o que estigui estudiant Dret per incorporar-la a la plantilla a mitja jornada, de 9 a 13h

Remuneració segons candidat/a. No és necessària experiència. Vehicle propi..

Interessats/des podeu fer arribar el curriculum al mail de contacte: jfigueras@accigest.com

Publicació de l'anunci: 10 desembre 2018

_

 

  • Notaria de Terrassa busca graduat/da en Dret amb mínim dos anys d’experiència  per incorporar com a OFICIAL DE NOTARÍA a jornada completa. Incorporació a l’oficina al gener de 2018.

Interessats/des, feu arribar el curriculum al mail de contacte: rreynalm@gmail.com

Publicació de l'anunci: 7 de desembre de 2018

_

borsa-de-treball1BORSA DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL

També podeu accedir a la Borsa de Treball que va crear, el gener 2014, l’Associació Intercol·legial. S’hi publiquen anuncis de tots els sectors professionals col·legiats, segur que trobeu oportunitats de treball!

 

ATENCIÓ: Algunes de les ofertes publicades a la Borsa de Treball Intercol·legial per l’ICAB són d’accés restringit als col·legiats a l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona inscrits a la seva Borsa de Treball. Tanmateix, les ofertes que publica l’ICAB per a Llicenciats en Dret i Secretariat Jurídic són obertes a tothom que s’hi vulgui inscriure.

MentoringCOMPARTIR DESPATX O COL·LABORAR

⇒S’ofereix: Despatx d’advocats molt cèntric,  amb tots els serveis ( recepció, telèfon fix, fax, impressora, arxiu i wifi): oferim despatx individual per a advocat/da i la possibilitat de col·laboració en un despatx consolidat.

Contacteu amb: Tel. 93 595 55 77 info@ambdret.com

Publicació de l'anunci: gener 2019