Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Busqueu un/a advocat/da?

Necessiteu un/a advocat/da? Voleu fer una consulta?

Si el que esteu buscant és l’adreça o telèfon d’un/a advocat/da, cliqueu AQUÍ per accedir al Cercador d’Advocats i Advocades de l’ICATER

Des d’aquesta aplicació, que està permanentment actualitzada, podreu cercar els advocats/des col·legiats a l’ICATER per nom, cognoms o adreça. Recordeu que les dades que us apareixeran seran les dades professionals que ens ha autoritzat a publicar cada col·legiat/da.

Potser us interessarà consultar l’apartat de la web Servei d’Orientació Jurídica.