Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Llei Segona Oportunitat

Ciutadà, ciutadana, si actualment us trobeu en una situació de sobreendeutament i creieu que podeu acollir-vos a la Llei de Segona Oportunitat, us recomanem que us adreceu al Servei d’Orientació Jurídica del nostre Col·legi (servei gratuït)

 

(IMPORTANT: sempre amb cita prèvia, si no, no podreu accedir al Servei. Aconseguiu la cita prèvia trucant al telèfon 93 733 24 10 si viviu a Terrassa o bé al 93 588 11 57 si el vostre domicili és a Rubí). 

 

Allà us donaran una primera orientació i, si s’escau, us designaran un/a advocat/da que estudiarà el vostre cas amb deteniment (cada cas és únic) i serà el/la professional designat/da qui us recomanarà la millor forma d’actuar, aplicant els mecanismes jurídics disponibles en cada circumstància.

 

_______________________________________________

 

El Col·legi d’Advocats de Terrassa i l’Ajuntament han signat en data 15 abril de 2021 un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’ICATER per donar a conèixer entre la ciutadania la Llei de Segona Oportunitat.

 

En aquesta línia, l’Ajuntament de Terrassa i l’ICATER col·laboraran per estendre la difusió de la Llei entre la ciutadania i potenciar-ne el coneixement del contingut, per tal que tothom sigui coneixedor dels drets adquirits amb aquesta nova legislació.

 

El Col·legi d’Advocats de Terrassa desenvoluparà presentacions públiques, obertes a tothom, del que suposa el tema, a part d’oferir assessorament a les persones que ho demanin a través del Servei d’Orientació Jurídica.

 

L’Ajuntament, de la seva banda, donarà suport material i econòmic i informarà la ciutadania susceptible de necessitar aquest servei a través dels serveis municipals.