Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Llei Segona Oportunitat

 

La crisi econòmica ha tingut un gran impacte en les famílies i la resposta legislativa no ha estat sempre prou àgil ni prou adequada per donar una solució. Des de la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i del Consell de l’Advocacia Catalana estem treballant intensament tant en l’anàlisi de les normes vigents com en la proposta de canvi legislatiu. La funció social de l’advocacia ens porta a treballar decididament en aquesta línia.

L’advocacia havia reclamat des de fa anys l’aprovació d’un mecanisme que donés solució al problema del sobreendeutament per millorar la situació patrimonial de les persones, buscant una exoneració dels deutes que permetés a les persones insolvents tornar a començar.

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor el 2015, i tot i tenir mancances i seguir treballant per la seva reforma, entenem que és una eina útil per donar solució a situacions greus de sobreendeutament, d’insolvència, que impedeixen que moltes famílies puguin portar una vida digna, per trobar-se en situacions d’embargaments i de constant angoixa per no poder atrapar els deutes. Tanmateix, el coneixement i l’ús del mecanisme de la segona oportunitat està molt lluny del que seria desitjable, especialment si ho comparem amb els països del nostre entorn.

Ara, des de l’ICAB i el Consell de l’Advocacia Catalana hem decidit fer un pas endavant i presentem una campanya per impulsar de forma decidida el coneixement i ús del mecanisme de la segona oportunitat. L’objectiu de la campanya és donar a conèixer que avui, hi ha un mecanisme de segona oportunitat útil i eficaç a disposició de les persones físiques insolvents, tant consumidors com empresaris.

I així mateix, es tracta de conscienciar la ciutadania que els advocats i advocades estan a disposició dels ciutadans per donar-los assistència jurídica en el procediment per tal d’obtenir un resultat idoni per les seves circumstàncies: un acord entre el deutor sobreendeutat i els seus creditors o la cancel·lació dels deutes.

Trobareu més informació sobre aquesta CAMPANYA a la web www.segonaoportunitat2018.cat

Tanmateix, si actualment us trobeu en una situació de sobreendeutament, us recomanem que us dirigiu al vostre advocat o advocada tan aviat com pugueu. Ell o ella estudiarà el vostre cas amb deteniment (cada cas és únic) i us recomanarà la millor forma d’actuar, aplicant els mecanismes jurídics disponibles en cada circumstància.