Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Vull prestar el Servei d’Orientació Jurídica

Requisits per prestar el SOJ

Per poder prestar el Servei d’Orientació Jurídica, heu de complir els requisits que estableix l’article 26 del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici del nostre Col·legi pel que fa a:

  • Ser advocat/da exercent i resident del nostre Col·legi
  • No estar sancionat en el moment de realitzar el servei
  • No haver realitzar el Servei d’Orientació Jurídica en els darrers dos mesos

I, a més, heu de complir almenys una d’aquestes tres opcions:

  • Estar adscrit al Torn d’Ofici del Col·legi, amb una antiguitat mínima de tres anys
  • Acreditar més de tres anys en l’exercici de la professió
  • Estar en possessió del títol acrditatiu d’haver superat el curs de l’Escola de Pràctica Jurídica de Terrassa i acreditar com a mínim un any en l’exercici de la professió

Sol·licitud per prestar el SOJ

Empleneu aquest formulari i feu-nos-el arribar a l’adreça secretaria@icater.org. Un cop rebem la vostra sol·licitud, en donarem trasllat a la Comissió del Torn d’Ofici-SOJ, que serà qui la valorarà i es posarà en contacte amb vosaltres.