Gabriel Querol 21-23 | 08221 Terrassa (Barcelona) | Secretaria 93 780 13 66 | Biblioteca 93 780 13 77 | secretaria@icater.org

Catàleg de Serveis

Voleu contactar amb el Col·legi i no sabeu amb qui heu de parlar?

Consulteu la secció Contactes del Col·legi per localitzar els telèfons i correus electrònics del Col·legi

Acreditacions: carnet de col·legiat, carnets per a societats professionals, carnet d’advocat europeu, carnet AMIC ICATER, logotip per a professionals de l’ICATER…

Autoritzacions: passis de presons, vènies, assumptes propis, exhibició documents reservats…

Biblioteca: serveis de Documentació, Registres, Obtenció de documents, promocions, consultes…

Convenis amb administracions públiques i empreses: Hisenda, Agència Tributària Catalana, Atestats d’accidents (Mossos), Plataforma Mediem (Agència Habitatge), aplicació per reclamació telemàtica indemnitzacions accidents trànsit, descomptes en productes i serveis…

Econòmics: ajornament de quotes col·legials, exempció de quotes per naixement/adopció de fill/a o per major de 65/75 anys, comunicació a la Mútua per assistència mèdica o IT…

Formació: inscripció a l’EPJ, cursos habilitadors per torns especials, formació Cambra i CECOT…

Fulls d’encàrrec advocat-client: models i recomanacions

Incidències Jutjats: recull de retards, comunicació d’incidències…

Informàtics: BuroSMS, incidències amb el correu icater.org, apps cens de lletrats, calculadora de taxes, calculadora de pensions d’aliments…

Inscripcions a Registres professionals: Mediadors, administradors concursals, comptadors-partidors…

Inscripcions per prestar serveis (TOAD, SOJ, SOM…): alta-baixa o modificació al Torn d’Ofici, alta al SOJ/SOM, alta per prestar serveis en conveni amb administracions (OMIC, SIDH, POJM…)

Justícia gratuïta (Documentació TOAD): justificació d’actuacions TOAD, anul·lació  i renúncia de designes,  llistat de guàrdies, pretensions insostenibles…

Oci

Situació col·legial: alta/baixa o modificació de l’estatus col·legial (exercent/no exercent), modificació de dades despatx o bancàries, sol·licituds certificats, certificat IRPF…

Suggeriments i queixes: queixes pel funcionament de serveis, queixes contra lletrats…

Ús d’instal·lacions col·legials: cessió i lloguer de despatxos col·legials, sala d’actes, ús de les fotocopiadores del Col·legi…

Venda de productes: togues, paper professional de la Mutualidad…