Possibilitat de demanar la suspensió dels desnonaments  (en matèria d’arrendaments urbans i d’ocupacions) via l’RDL 37/2020. Model.

27/01/2021

 

Des de la Comissió d’Execucions Hipotecàries i Dret a l’Habitatge del Col·legi volem informar tots els col·legiats i les col·legiades de la possibilitat de demanar la suspensió dels desnonaments (tant en matèria d’arrendaments com d’ocupacions) a resultes de l’aprovació de l’RDL 37/2020 que modifica, entre d’altres, l’RDL 11/2020.

 

A la web del Col·legi, associat a aquesta Comunicació, trobareu un formulari que hem elaborat per demanar la suspensió del desnonament en aquests casos.

 

Alhora, us adjuntem també el document que facilita l’OFIMEH als companys i companyes sobre l’RDL 37/2020.