NOTICAT també per les notificacions dels jutjats CIVILS a partir del 27 de gener. Els jutjats CIVILS  s’afegeixen als jutjats socials, contenciosos i mercantils i us notificaran telemàticament via E-JUSTÍCIA.

21/01/2021

 

Us informem que el Departament de Justícia continua el desplegament del nou mòdul de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat, anomenat NOTICAT, del qual ja us vam informar en el seu moment via Comunicació ICATER 70/2020.

 

A partir del 27 de gener (dimecres vinent), s’ha previst l’activació de NOTICAT també pels jutjats de l’àmbit civil de tots els partits judicials de Catalunya que disposin de sistema de tramitació amb e-justícia.cat (que són tots, excepte Amposta, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola, Vilafranca,  Balaguer i El Vendrell, que encara disposen de Temis2, i que està previst que disposin d’e-justícia.cat durant el primer semestre de l’any 2021), que podran notificar telemàticament als advocats dels Col·legis d’Advocats de Figueres, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa i Vic. Pels de l’ICA Barcelona ja es va activar, pel civil, contenciós i mercantil, el passat desembre 2020.

 

IMPORTANT: si disposeu de PROCURADOR/A en el procediment, la notificació no arribarà a l’advocat/da, es farà al/a la procurador/a. Tanmateix, sabem de companys que han rebut notificacions de jutjats civils en procediments AMB procurador/a. Molta atenció als terminis, un cop us doneu per notificats/des.

 

Recordeu que en data 2 de desembre de 2020 ja es van activar les notificacions VIA NOTICAT als àmbits social, contenciós i mercantil. Aquest mòdul de notificacions és l’equivalent del sistema Lexnet, però amb l’avantatge que ja està integrat dins de la gestió processal (tramitació) d’E-justícia.cat.

 

És important que tingueu en compte que l’adreça de correu on els advocats i advocades rebran  els avisos de les notificacions ve definida a través del cens que el propi Col·legi facilita a RedAbogacía, i que des del Col·legi traslladem al Departament Justícia perquè s’incorpori periòdicament en els sistemes d’informació judicial de l’Administració de Justícia. Per tant, entenem que l’adreça de correu electrònica que te assignada cada professional en el cens de RedAbogacía és aquella on l’advocat/da desitja rebre els avisos de les notificacions entrants. Si voleu comprovar l’adreça al CENS, podeu seguir les instruccions que us vam passar a la GUIA PRÀCTICA ICATER 15 – SIGA: accés dels col·legiats al Mòdul de Cens.

 

En tot cas, accedint directament a l’Extranet del professional, és a dir, quan entreu a E-Justícia, sempre es trobaran  visibles les notificacions entrants.

 

Necessiteu més informació sobre el funcionament de NOTICAT?  A la web del Departament de Justícia, trobareu vídeos il·lustratius del nou sistema.