Habilitat el tràmit telemàtic per presentar l’impost de donacions (651) – si voleu fer declaracions de tercers, adheriu-vos al conveni CICAC-Agència Tributària Catalana

19/02/2015

El novembre del 2013 el Consell de l’Advocacia Catalana, que reuneix els 14 Col·legis d’Advocats catalans, va signar un conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya perquè els advocats col·legiats que s’hi adhereixin puguin presentar declaracions i autoliquidacions –per via telemàtica- en nom de terceres persones.

 

En virtut d’aquest conveni, els col·legiats que s’hi adhereixin poden presentar i pagar, per via telemàtica, les declaracions i autoliquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, compravenda de vehicles usats i de determinats mitjans de transport usats (llevat de les referides a embarcacions) realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya (models 600, 620 i 627).

 
Ara l’Agència Tributària de Catalunya ha habilitat també per als col·legiats adherits la possibilitat que, des del portal e-tributs es pugui realitzar el el tràmit telemàtic de pagament i presentació del model 651, relatiu a l’impost sobre donacions. A la web de l’ATC trobareu totes les informacions i guies explicatives per facilitar-vos la tramitació.

 

Recordeu que l’adhesió al conveni només és necessària si voleu presentar declaracions en nom de tercers, si encara no ho heu fet i us voleu adherir a aquest conveni amb l’ATC, a la web del Col·legi, al Catàleg de Serveis, apartat Convenis amb empreses i administracions públiques Presentació en línia de tràmits davant l’Agència Tributària Catalana trobareu els documents individualitzats d’adhesió al Conveni que heu de complimentar necessàriament per poder formalitzar-la, i també trobareu els requisits tècnics per a la utilització del sistema. Un cop emplenats els documents, feu-nos-els arribar a la bústia secretaria@icater.org.