Els jutjats Socials especialitzats en execucions números 5, 23 i 30 de Barcelona seguiran portant les execucions dineràries

14/06/2019
Segons l’acord que s’ha publicat avui al BOE, es prorroga indefinidament l’atribució als jutjats Socials especialitzats en execucions números 5, 23 i 30 de Barcelona de les execucions dineràries de tots els Jutjats Socials de Terrassa, Sabadell, Granollers, Mataró i Manresa.
Si voleu, podeu consultar l’acord inicial, que vam publicar a la nostra web l’any passat per aquestes dates (i també vam enviar circular a tots els co·legiats i col·legiades)