TOAD – Possible cobrament incidents hipotecaris extraordinaris: correcció de data, fine DILLUNS 14 de juliol, i no DIMECRES com dèiem a la circular

10/07/2014

Ahir anunciàvem als companys del TOAD, a través de la Circular 7/2014, que davant la possibilitat que la Generalitat aboni les actuacions del torn que van realitzar alguns lletrats dins els procediments hipotecaris UN COP que ja havien justificat (i cobrat) les actuacions dels esmentats procediment.

____

Com us dèiem a la Circular, entre avui i el proper dia 14 de juliol (vam posar DIMECRES 14 DE JULIOL, però LA DATA CORRECTA és DILLUNS, 14 DE JULIOL) els lletrats que us trobeu en aquest cas (d’haver fet un incident hipotecari extraordinari després d’haver cobrat pel procediment), ens heu de COMUNICAR en quines designes us heu trobat en aquest cas. 

De moment, entre avui i dilluns, només ens ho heu de COMUNICAR. Més endavant us demanarem més documentació.