Terminis administratius, processals i de prescripció i caducitat: atenció a les dates de represa!

23/05/2020

 

Al  BOE núm. 145 de dissabte 23 de maig de 2020 s’ha publicat la Resolució que prorroga de nou l’estat d’alarma  i que deroga les suspensions de terminis, tal com recollia la sol·licitud que va enviar el Consell de Ministres en data 19 de maig  per a la seva aprovació al Congrés.

 

Aquesta sol·licitud  d’autorització del Congrés dels Diputats per prorrogar l’estat d’alarma declarat per RD 463/2020 de 14 de març ja recollia, en diversos apartats l’aixecament de les suspensions de terminis administratius, processals i de prescripció i caducitat.

 

Vegeu aquí extracte del document de sol·licitud de pròrroga, recollit al text de la resolució publicada avui dissabte al BOE: