Acreditacions

Reemissió del carnet ACA per a advocats col·legiats

  • Tràmit: Si el carnet ACA (carnet de col·legiat) que us vam entregar en el moment de col·legiar-vos s’ha perdut, s’ha malmès o ha caducat (als 36 mesos d’emetre’l si no feu actualitzacions intermitges – atents als correus que envia RedAbogacía al respecte!) podeu sol·licitar-nos-el de nou.

També podeu demanar-nos, si voleu, un duplicat del carnet SENSE XIP ACTIU (només us servirà per identificar-vos presencialment). Tingueu present que només podreu tenir un carnet amb xip actiu i en vigor.

Per fer el carnet, haureu de demanar cita, els carnets els podem fer de dilluns a dijous de 9 a 17h, i els divendres de 9 a 14h. Contacteu amb la Biblioteca del Col·legi, al telèfon 937801377 o bé per correu electrònic, a les adreces documentacio@icater.org   biblioteca@icater.org

 

 • Preu carnet amb XIP actiu (amb IVA): 27,83€
 • Preu carnet sense XIP actiu (amb IVA): 32 €
 • Preu del lector (amb IVA): 36,30€ (només si us cal)
 •  Documentació:  Per la fotografia, ens anirà bé si ens envieu una per mail en el moment de demanar hora, o bé si al mòbil en porteu alguna que puguem aprofitar pel carnet (un selfie, per exemple).  Si no en teniu cap, ja us la farem nosaltres en el moment de fer el nou carnet. Un cop tramitat, signareu un nou contracte de prestació de serveis de certificació digital amb l’emissor, l’Autoridad Certificadora de la Abogacía (ACA). 

 

Busques els Drivers del lector o de la targeta? CLICA AQUÍ

Emissió del carnet ACA per a representants de persones jurídiques

  • Tràmit: Emissió del Certificat ACA per a Representant de Persona Jurídica . El certificat inclou el xip per a la signatura electrònica que proporciona l’ACA. El Col·legi pot emetre aquest tipus de certificats només per als col·legiats representants d’una societat professional vinculada a l’Advocacia.

RECORDEU QUE: amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament Europeu 910/2014, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança, per a les transaccions electròniques en el mercat interior i, per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE, desapareix el reconeixement de la condició de “signant” per a les persones jurídiques i la pèrdua d’eficàcia dels certificats de persona jurídica reconeguts per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. El Reglament proposa, en el seu lloc, la utilització de certificats de persona física de Representant autoritzat de la persona jurídica (societat professional)

Per sol·licitar el Carnet de Representant de Persona Jurídica, haureu de demanar cita: els carnets els podem fer de dilluns a dijous de 9 a 17h, i els divendres de 9 a 14h. Contacteu amb la Biblioteca del Col·legi, al telèfon 937801377 o bé per correu electrònic, a les adreces documentacio@icater.org   biblioteca@icater.org

– Preu carnet (amb IVA): 50€

– Preu del lector (amb IVA): 36,30€ (només si us cal)

 •  Documentació:  Per cursar la sol·licitud haureu d’aportar (presencialment o electrònicament) la documentació que acrediti que el sol·licitant és l’Administrador únic, l’Administrador solidari o el Representant voluntari  d’una societat professional. No cal que porteu fotografia. En el moment de fer el nou carnet, el sol·licitant signarà un nou contracte de prestació de serveis de certificació digital amb l’emissor, l’Autoridad Certificadora de la Abogacía (ACA). 

Busques els Drivers del lector o de la targeta? CLICA AQUÍ

Emissió del carnet d'advocat europeu amb certificat CGAE

  • Tràmit:  Si sou col·legiats exercents de l’ICATER, i teniu la nacionalitat d’algun dels països que integren la Unió Europea, podeu sol·licitar el carnet ACA (certificació digital) que us acredita com a advocats europeus.  La tramitació d’aquest carnet la fa directament – en línia- el Consejo General de la Abogacía Española, vegeu els detalls concrets del tràmit a l’apartat de Documentació.
 • Preu: 42,35€ IVA inclòs sense lector de targetes /54,45€ amb lector de targetes (el lector és el mateix que teniu per a la utilització del carnet ACA de col·legiats) – IMPORTANT: Informació sobre preus actualitzada a data 7.2.2022, consulteu preus al formulari de sol·licitud per si hi ha canvis o actualitzacions.
 •  Documentació:

– Des del vostre ordinador, aneu a la pàgina Carnet Abogado Europeo del CGAE. Allà trobareu el Formulari de sol·licitud per demanar-lo.

– Feu el pagament del carnet mitjançant un ingrés o transferència bancària al compte del CGAE que apareix al formulari. Haureu d’aportar justificant d’aquest ingrés o transferència juntament amb la sol·licitud.

– En el moment de fer la tramitació en línia del carnet d’advocat europeu, us demanaran que aporteu una certificació original d’estar d’alta al nostre Col·legi (que podeu demanar a Secretaria, vegeu el tràmit a l’apartat Situació col·legial del Catàleg de Serveis). 

– Empleneu i envieu (escanejat, si s’escau)  el formulari de sol·licitud juntament amb el justificant d’haver fet l’ingrés o transferència, una fotografia de tamany carnet i el certificat col·legial a l’adreça electrònica abogadoeuropeo@cgae.es. Si preferiu enviar-ho per correu postal, l’adreça és Consejo General de la Abogacía Española – Certificaciones. Paseo de Recoletos, 13 – 28004 Madrid.

– En uns dies rebreu del Consejo un kit que inclourà tant el carnet europeu -que haureu de venir a imprimir i activar al Col·legi- com les instruccions per utilitzar-lo i l’explicació sobre les seves funcionalitats.

– Demaneu hora a la Biblioteca del Col·legi – 937801377 per venir a activar i imprimir el vostre carnet europeu.

– El dia i hora que us sigui assignat, veniu amb el kit que haureu rebut del CGAE i activarem el vostre carnet, l’imprimirem i ja el podreu utilitzar tot seguit.

Carnet AMIC ICATER (per a persones no col·legiades)

  • Tràmit:  Podeu demanar el CARNET AMIC ICATER si sou majors d’edat i no teniu possibilitat de col·legiar-vos (perquè no sou graduades/ts en Dret o perquè no reuniu els requisits per estar obligatòriament d’alta com a col·legiat exercent de l’Icater).

El CARNET AMIC ICATER dona dret a gaudir de la #FormacióICATER a preu de col·legiat Icater i dels serveis de #BibliotecaICATER següents: consulta de llibres i revistes, préstec, promocions de llibres, accés a les bases de dades des de l’ordinador de la biblioteca i wifi.

 

IMPORTANT: el CARNET AMIC ICATER no atorga en cap cas la condició de col·legiat/da, ni exercent ni no exercent.

 

 • Preu: 100€+IVA preu per any natural. Si el demaneu un cop iniciat l’any, el preu que us cobrarem serà proporcional (per exemple, si el demaneu al juny, pagareu la meitat de l’any, i al gener següent ja us passarem l’anualitat sencera).

BAIXES: si us doneu de baixa del CARNET AMIC ICATER abans que finalitzi l’any  a comptar des de la data de la subscripció del servei, haureu de satisfer l’anualitat en curs i no se us retornarà la part ‘no consumida’.

 

 •  Documentació:

Empleneu i envieu el formulari de sol·licitud del CARNET AMIC ICATER  a l’adreça electrònica gestio@icater.org.

Si preferiu emplenar-lo, imprimir-lo i portar-lo personalment, us esperem a la Secretaria del Col·legi (C/Gabriel Querol, 21-23 baixos), en l’horari habitual d’oficina (si voleu trucar-nos, som al tel. 937 801 366).

Sol·licitud autorització per utilitzar LOGOTIP per a PROFESSIONALS DE L'ICATER

  • Tràmit:  Si sou col·legiats o societats professionals de l’ICATER, podeu sol·licitar l’autorització per utilitzar el logotip dels professionals de l’ICATER, que podreu incorporar a la papereria del vostre despatx, a les vostres comunicacions, targetes, etc. L’autorització que us atorgarà el Col·legi és revocable en cas d’utilització de mala fe del logotip i en tot cas, queda automàticament revocada si deixeu de ser col·legiats a l’ICATER. Llegiu atentament el document de sol·licitud que signareu.
 • Preu: gratuït per a professionals de l’ICATER.
 •  Documentació:

Sol·licitud del logotip per a professionals de l’ICATER que haureu d’enviar signat electrònicament a secretaria@icater.org o si ho preferiu, imprimir-lo, emplenar-lo a mà i signar-lo i portar-lo a la Secretaria del Col·legi.

Quan rebem la sol·licitud, us el farem arribar en format .jpeg a l’adreça de correu que ens indiqueu. El logotip el podeu demanar en versió masculina o femenina, com preferiu.