Situació col·legial

Sol·licitud d'alta, baixa o modificació estatus col·legial

 • Tràmit:
 • Alta al Col·legi: Si sou Llicenciats o Graduats en Dret (amb el Màster superat) i voleu formar part del nostre Col·legi, consulteu si us plau la documentació que trobareu AQUÍ sobre els requisits, preus i documentació i porteu els documents indicats per a cada tipus de col·legiació (exercent resident, exercent no resident, etc.) a la Secretaria del Col·legi.
 • Baixa del Col·legi: Si sou col·legiats exercents o no exercents i voleu donar-vos de baixa del nostre Col·legi, feu-nos arribar a la Secretaria un escrit adreçat a la Junta de Govern en el qual exposeu la vostra voluntat de causar baixa. Tingueu present que necessitem que aquest document tingui la vostra signatura original (pot ser manuscrita o signatura realitzada amb certificat digital).

IMPORTANT  Les baixes i els canvis de situació són efectius per la data que sol·liciteu sempre que la petició hagi estat presentada amb una setmana d’antelació al període que s’inicia.

 • Canvi d’estatus col·legial (d’exercent a no exercent o a la inversa): Si voleu canviar el vostre estatus col·legial, feu-nos arribar a la Secretaria un escrit adreçat a la Junta de Govern en el qual exposeu la vostra voluntat de canviar d’estatus. Tingueu present que necessitem que aquest document tingui la vostra signatura original (pot ser manuscrita o signatura realitzada amb certificat digital).

IMPORTANT  Les baixes i els canvis de situació són efectius per la data que sol·liciteu sempre que la petició hagi estat presentada amb una setmana d’antelació al període que s’inicia.

 

 •  Documentació: Un cop que haureu emplenat o escrit la sol·licitud corresponent, porteu-la a la Secretaria del Col·legi (les signatures han de ser originals, poden ser manuscrites o bé podeu signar digitalment) i en donarem trasllat a la Junta de Govern, que serà qui la valorarà i us respondrà al més aviat possible.

 

Si necessiteu  més informació, si us plau poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Col·legi (demaneu per Col·legiacions) Tel. 937801366 o bé envieu-nos un correu a Col·legiacions.

Sol·licitud d'alta o baixa de societat professional

 • Tràmit: Si sou advocats i heu d’inscriure la vostra societat professional al Registre de Societats Professionals del nostre Col·legi,  consulteu-ne el Funcionament i empleneu la sol·licitud que trobareu a l’apartat de Documentació d’aquest tràmit.

Recordeu que les societats professionals d’advocats que tinguin el domicili social al nostre partit judicial hauran d’estar inscrites necessàriament al Registre del Col·legi, sense perjudici que també s’inscriguin al Registre Mercantil.

 

 •  Documentació: Un cop que haureu emplenat la sol·licitud que trobareu a continuació,  porteu-la a la Secretaria del Col·legi (les signatures han de ser originals) i en donarem trasllat a la Junta de Govern, que serà qui la valorarà i us respondrà al més aviat possible.

Sol·licitud d’inscripció de societat professional

Si voleu donar de baixa la societat professional, si us plau poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Col·legi, Tel. 937801366 o bé envieu-nos un correu a gestio@icater.org.

 

IMPORTANT  Les baixes són efectives per la data que sol·liciteu, sempre que la petició hagi estat presentada amb una setmana d’antelació al període que s’inicia.

Sol·licitud de modificació de dades bancàries, adreça, telèfon, correu electrònic

 • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER i desitgeu comunicar una modificació de les vostres dades personals(canvis d’adreça personal o de despatx, adreces de correu electrònic, telèfons, etc.) o bancàries  empleneu la sol·licitud que s’adigui amb el què voleu comunicar de les que trobareu a l’apartat de Documentació d’aquest tràmit.

 

 •  Documentació: Un cop que haureu emplenat la sol·licitud, escanegeu-la i feu-nos-la arribar a la bústia secretaria@icater.org, o bé porteu-la personalment al Col·legi, els canvis que comuniqueu es traslladaran a la base de dades col·legial al més aviat possible.

Sol·licitud de modificació de dades personals

Sol·licitud de modificació de dades bancàries

Sol·licitud de certificat col·legial

  • Tràmit: Si sou o heu estat col·legiats al nostre Col·legi, podeu demanar certificació col·legial de l’aspecte de la vostra col·legiació què us interessi certificar (per exemple, quant de temps fa que esteu col·legiats, si sou exercents o no exercents, si esteu al dia de l’abonament de quotes, etc.).
 •  Preu: 3€+IVA
 •  Documentació: Per sol·licitar el vostre certificat, contacteu amb la Secretaria del Col·legi (Assun Adell) al telèfon 937801366 o bé per correu electrònic, a l’adreça gestio@icater.org.

Sol·licitud de certificat IRPF en relació amb pagaments efectuats pel Col·legi

  • Tràmit: Si sou col·legiats del nostre Col·legi o hi heu col·laborat (lletrats del TOAD, professors col·laboradors, conferenciants, etc.) i durant l’exercici fiscal heu cobrat alguna quantitat de l’ICATER, podeu demanar-nos el document que certifica, a efectes de l’IRPF, què és el que us ha pagat el Col·legi al llarg de l’any i les retencions que s’hagin practicat, en el seu cas. Val a dir que el Col·legi us enviarà automàticament aquesta certificació d’IRPF sense que la demaneu,  però si l’heu extraviada o bé en necessiteu còpia, podeu demanar-nos-la. 
 •  Documentació: Per sol·licitar el vostre certificat de retencions IRPF, contacteu amb la Secretaria del Col·legi (Assun Adell) al telèfon 937801366 o bé per correu electrònic, a l’adreça gestio@icater.org.