Reunió de la Mutualidad de la Abogacía: 18 maig, 13.30h a la Sala d’actes

02/05/2016

 

El proper 18 de maig a les 13.30h tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi la reunió territorial de la Mutualidad de la Abogacía, amb el següent ordre del dia:

1. Text dels assumptes la aprovació dels quals se sotmetrà per la Junta de Govern de la Mutualidad a l’Assemblea General.
2. Elecció d’UN representant dels mutualistes de la Delegació de Terrassa a la propera Assemblea General que es celebrarà a Madrid el proper dia 25 de juny de 2016

 

3. Precs i Preguntes