Publicat al DOGC el nou Decret-Llei 6/2021 de modificació del CCCat en relació amb la violència vicària

02/12/2021

Avui el DOGC publica el DECRET LLEI 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya en relació amb la violència vicària que entra en vigor demà, 3 de desembre.

Amb aquesta reforma de la Legislació catalana ha aprovat un decret llei per protegir la vida i la seguretat dels infants i adolescents en els casos de violència vicària.

  • Els progenitors amb indicis fonamentats d’haver comès actes de violència familiar o masclista tindran prohibides les estades, les visites i les comunicacions amb els seus fills i filles.
  • També quedaran prohibides les estades, comunicacions i relacions amb els fills i filles per al progenitor que es trobi en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o indemnitat sexual de l’altre progenitor o els fills, i també en els casos que aquest estigui a presó pels mateixos delictes.

En els processos civils de separació i divorci, el jutge podrà establir, de manera excepcional, un règim d’estades o comunicacions, en interès dels infants i adolescents, sempre que aquests hagin estat escoltats.

Les modificacions seran d’aplicació immediata pels tribunals amb l’objectiu de fer disminuir les xifres de menors que moren a mans dels seus pares.

Modifica els articles del Codi civil de Catalunya relatius a la guarda, estades i comunicacions dels fills en els casos de violència masclista.

Més informació