Obertes les candidatures per participar en 4 Seminaris Europeus sobre diversos instruments de cooperació judicial europea en matèria penal, participeu-hi!  

14/04/2023

El Consejo General de la Abogacía Española ha obert la convocatòria per participar en 4 cursos gratuïts sobre diferents instruments de cooperació judicial europea en matèria penal, en el marc del projecte UpJudCoop, que compta amb finançament europeu.

Els seminaris que s’ofereixen són d’un dia i mig de duració i es fan a Luxemburg, amb traducció simultània al castellà. Les despeses de transport i allotjament estan cobertes pel projecte, així com els materials. Està previst que el primer dia de cada Seminari es dugui a terme la Formació i el segon dia es faci una visita al Tribunal de Justícia Europeu.

Podeu presentar candidatura totes i tots els advocats i advocades exercents seguint les indicacions i els terminis que apareixen a la convocatòria, que trobareu associada a aquesta Circular a la web del Col·legi.

També trobareu associats a la Comunicació 20/2023 els programes de cadascun dels seminaris, que són aquests i es duran a terme en les dates que indiquem a continuació: