Nous períodes de presentació i ingrés d’alguns impostos gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya

14/04/2020

 

Ho sabíeu? L’Agència Tributària de Catalunya ha habilitat un recull a la web per publicar-hi totes les novetats en gestió tributària i respondre a tots els dubtes en relació a la presentació, terminis, etc, que poden haver variat per l’emergència sanitària del #COVID-19.

 

Podeu trobar enllaç a aquest recurs i a moltes altres informacions a la nostra secció de la web INFORMACIONS COVID-19, a l’apartat IMPOSTOS, SEGURETAT SOCIAL i COVID-19.

 

Una de les qüestions que apareix el RECULL DE MESURES EXCEPCIONALS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA és aquesta:

 

Nous períodes de presentació i ingrés en període voluntari per a determinats tributs propis i cedits de la Generalitat que van quedar suspesos el 14 de març passat, amb efectes a partir de la data en què es disposi l’acabament de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020:

 

  • En el supòsit de fets imposables de l’impost sobre successions i donacions en la modalitat de successions meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir el termini d’autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.