Llistes de Guàrdies renunciades Juliol, Setembre i Octubre: ja les teniu publicades a la web

12/06/2014

 

D’acord amb el què es va aprovar a la darrera Assemblea del Col·legi, tan bon punt han estat elaborades, s’han publicat a la web les llistes de guàrdies renunciades dels diferents torns per al proper trimestre: juliol-setembre-octubre (recordeu que el mes d’agost té una llista pròpia de renunciades).

_

Les llistes de guàrdies renunciades que hem publicat pels tres torns (Menors, Estrangeria i Penal -aquest últim inclou també Víctimes de Violència-) estan publicades a l’apartat TORN D’OFICI/LLISTES DE GUÀRDIES d’aquesta web col·legial, és a dir a la part privada de la web, a la qual heu d’accedir amb usuari/password.

_

De moment, la llista inicial de Guàrdies renunciades només recull la informació relativa als col·legiats que s’hi han inscrit voluntàriament i quin és el seu núm. d’ordre dins la llista (com sabeu, l’assignació de guàrdies a la llista de renunciades es fa per rigorós ordre d’inscripció). En finalitzar el trimestre, a principis de novembre, es publicarà la llista final de guàrdies renunciades de cada torn, en la que es detallaran les guàrdies que s’han assignat als lletrats inscrits.