Justificacions TOAD: a partir del 12 de setembre les podreu deixar també als Jutjats de Terrassa (i a Rubí i a Secretaria, com sempre)

06/09/2017

 

 

Amb l’objectiu de facilitar la vostra tasca, us comuniquem que partir del dia 12 de setembre podreu entregar justificacions de les actuacions del Torn d’Ofici també a la delegació del jutjats de Terrassa, que només serà lloc de presentació, igual que a la delegació de Rubí, però no de resolució de dubtes sobre les justificacions TOAD.

 

Informem que, com ja fan molts dels vostres companys, també podeu seguir utilitzant altres vies de presentació de les justificacions com són el fax i mail toad@icater.org i només cal aportar original  de l’Assistència al Jutjat (R-EJG-01/17). A la nostra web col·legial,  apartat TORN D’OFICI/DOCUMENTACIÓ TOAD trobareu tots els documents de justificació.

 

Com ajuda per completar les justificacions, us enllacem amb la Guia Pràctica Icater número 10 Criteris interpretatius per a actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut, que us explica detalladament COM I AMB QUÈ JUSTIFICAR (BÉ) CADA ACTUACIÓ DEL TOAD.

 

Finalment recordar que:

  • les actuacions que justifiqueu han de ser del mes anterior (com a màxim, no de tres mesos enrere, per exemple)
  • Tramitació de les assistències:  entraran en el còmput del mes en curs les assistències presentades pel Col·legi entre el primer i l’últim dia de cada mes, a excepció de les guàrdies realitzades el darrer dia del mes, que es podran presentar fins al 5 del mes següent
  • Tramitació de justificacions/actuacions es tancarà el mes el dia 20, pel que es computaran les justificacions presentades entre el 20 del mes anterior i el dia 20 del mes en curs.