Ja ho saps tot sobre PENAL? Inscripcions obertes al Mòdul de Litigació Penal EPJ Icater (a tot el Mòdul o a algunes sessions). Consulta programa!

30/01/2020

MÒDUL PENAL – Inici febrer 2020 – INSCRIPCIONS OBERTES!

 

El 10 de febrer de 2020 comencen les classes del Mòdul Penal 2020. A continuació us detallem els dies de classe, el contingut de les sessions i la professora que impartirà cadascuna d’elles. Us recordem que podeu apuntar-vos a una o diverses sessions sense haver de seguir TOT el mòdul. Consulteu-nos al 937801366 (de 14 a 21 h) o bé al correu escola@icater.org, i expliqueu-nos què necessiteu, segur que ho resolem!

 

Per als interessats i interessades en seguir tot el MÒDUL PENAL, cal que tingueu present que la resta d’hores del Mòdul (20 hores aproximadament) es faran repartides en assistències a vistes, guàrdies a comisaria, jutjats, centre penitenciari etc. Els horaris es facilitaran al alumnes en funció dels companys que estiguin de guardia i dels procediments o assenalaments que tinguin. És per aquest motiu que no es pot determinar encara ni les dates ni els horaris concrets.

 

En finalitzar el mòdul, els alumnes serán avaluats amb una prova escrita i una oral en data i hora a determinar entre el professorat i els alumnes.

 

Aquí teniu el calendari de sessions, que es duen a terme a la Sala EPJ de l’ICATER:

 

        Data  i horari  sessió                                            Contingut             Professora
10/2

 

16.30 A 19

L´advocat del tornd´ofici penal.

Assistèncialletrada al detingut.

Detenció judicial/policial. Habeas Corpus.

Simulacióassistència al detingut.

LleiOrgànica 14/2015

 

Cristina Cortés

11/2

 

16.30 A 19

Relació de l’advocat amb les parts (funcionaris, client, lletrat contrari).

Introduccio als difrents procediments en funció del delicte.

 

SUSANA VICENTE
12/2

 

16.30 A 19

Les parts en el procés penal: Ministeri fiscal. Acusador privat. Perjudicat. Acció popular. Actor civil. Investigat. Advocacía de l´Estat. Responsable civil.

La victima.

CRISTINA CORTES
13/2

 

16.30 A 19

Inici i instrucció del procés penal: denúncia-querella

Exercici: redacció querella/denúncia.

Cristina Cortés
14/2

 

 

16.30 A 19

Assistència al detingut i a l’investigat al Jutjat de Guàrdia:

Declaració del detingut al Jutjat de Guàrdia.

Declaració de l’investigat.

Roda de Reconeixement

Cristina Cortés
17/2

DE 9 A 11.30

Mesures cautelars:

Llibertat provisional/presó provisional. Requisits i compareixença. Simulacions Compareixença presó provisional

 SUSANA VICENTE
18/2

 

DE 9 A 11.30

Delictes lleus.

 

Simulació judici

CRISTINA CORTES
19/2

 

DE 9 A 11.30

Recursos contra interlocutòries

Sobreseïment

SUSANA VICENTE
20/2

 

DE 9 A 11.30

Aspectes pràctics violència domèstica/gènere: compareixença 544 ter.

 

SUSANA VICENTE
24/2

 

DE 9 A 11.30

Aspectes bàsics Procediment ordinari SUSANA VICENTE
25/2

 

16.30 a 19

JudiciRàpid

Simulacionscompareixença art. 798 L.E: Criminal.

La conformitat. Efectes.

Acceptació per Decret. Terminis en fase instrucció

 

MJ VERGARA

 

26/2

 

16.30 a 19

JudiciRàpid

No conformitat: PresentacióescritAcusació Particular

Presentacióescrit defensa al Jutjat del Penal

SimulacionsJudici Oral

 

MJ VERGARA

27/2

 

16.30 a 19

PA: Cas pràctic: Instrucció MJ VERGARA
28/2

 

16.30 a 19

PA: Fase intermedia: interlocutòries de transformació. Escrits de qualificació. Apertura judici oral. Admissióprova

Exercici: redaccióescrit de conclusionsprovisionals

 

MJ VERGARA

2/3

 

16.30 a 19

Judici oral (P.A qüestionsprèvies i pràctica de la prova.

Suspensió del judici oral.

 

MJ VERGARA