E-Justícia.cat elimina la possibilitat de rebre avisos per SMS (haureu de triar l’opció de rebre’ls per correu electrònic, si encara no la teníeu triada)

14/11/2018

 

Des del Departament de Justícia, i en relació amb els avisos d’E-Justícia que es podien rebre fins ara per SMS o correu electrònic, ens envien aquest missatge:

En relació amb els sistemes de comunicació que podia escollir el professional per rebre missatges d’eJCAT per seguir les presentacions de TTAs i, en el cas dels procuradors, els trasllats de còpies de RED:

 

  • En origen es podia escollir entre la opció de SMS i la de correu electrònic, tant al portal de l’extranet, que afectava a RED i per defecte a TTA, com al mòdul de TTA per cada una de les demandes enviades en cas que es vulgues modificar el canal establert per defecte.

 

  • Actualment, amb l’extensió de l’ús del correu electrònic en dispositius mòbils i tenint en compte raons de racionalització econòmica s’ha decidit eliminar la opció del SMS. L’eliminació es produirà molt probablement abans d’acabar l’any en una data pendent de concretar que en tot cas serà comunicada amb antelació. Per aquesta raó us demanem que en cas de tenir seleccionada la opció de SMS aneu fent el canvi a correu electrònic al llarg del període de transició. En el moment de l’eliminació del canal SMS els missatges que estiguin pendents d’arribar seran rebuts amb normalitat. El que s’eliminarà serà la possibilitat d’escollir canal SMS per noves comunicacions. En el moment de l’eliminació, si algun professional encara tingués seleccionat el canal SMS, aquest seria canviat a correu electrònic de forma automàtica i l’adreça de correu destí quedaria buida a l’espera que el propi professional la complimenti segons els seus interessos.