Conveni amb la Diputació de Barcelona: Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge (SIDH). Advocades i advocats ICATER, presenteu candidatures fins dilluns, 14 de juny de 2021

09/06/2021

 

El nostre Col·legi continua la seva col·laboració amb la Diputació de Barcelona per prestar un servei d’atenció a persones amb problemes de pagament dels préstecs hipotecaris o del lloguer dels seus habitatges habituals i permanents amb la finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge i el risc d’exclusió residencial.

 

Per a la prestació del servei es requereixen 2 lletrats/lletrades del nostre Col·legi que desenvoluparan el servei a l’Ajuntament de Terrassa.

 

La durada prevista del servei és inicialment DE JULIOL a DESEMBRE de 2021, i cada lletrat/da el realitzarà durant 9 hores a la setmana en franja de matí.

 

L’import a percebre és de 37,50€/h bruts que rebreu un cop arribi la subvenció.

 

Per dur a terme aquest servei, els lletrats i les lletrades interessats/des a desenvolupar aquesta tasca (que han de tenir una antiguitat de 5 anys com a lletrats/des exercents residents i experiència en matèria d’habitatge) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb la relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi (secretaria@icater.org) fins el proper 14 de juny de 2021.