Biblioteca digital Tirant NUBE DE LECTURA

07/02/2024

Ampliem la biblioteca digital de l’ICATER.

Des del mes de febrer de 2024, en virtut del conveni signat entre el CICAC i Tirant lo Blanch, podeu consultar-la a través de làrea privada de l’ICATER.

  • La plataforma conté més de 8.000 llibres a text complert.
  • Permet la previsualització de les 30 primeres pàgines per valorar si interessa agafar el llibre en préstec. Un cop s’ha decidit efectuar-lo, només cal clicar l’opció de “Tomar prestado”.
  • Els préstecs de les obres són de 7 dies.
  • Podeu tenir dos llibres en préstec simultàniament, amb un total de quatre préstecs mensuals per col·legiat/da.
  • Permet tornar els llibres abans de finalitzar el període de préstec
  • Quan un llibre està prestat, hi ha una llistat d’espera que s’atén de forma automàtica
  • Els avisos de la plataforma es reben al compte de correu electrònic amb què s’ha accedit.

A banda d’aquest producte, la Biblioteca digital de l’àrea privada també  oferiex  accés a la Biblioteca Digital Colex,  a Compendium.cat,  a DataLey, a Sepín i a vLex.

Recordeu que, a més a més, des de la Biblioteca teniu accés a la Ley Digital de Wolters Kluwer i a la base de dades NEO de Francis Lefebvre.