Atenció: Actualització a divendres 3 d’abril de la informació per a lletrats i lletrades de guàrdia ICATER: comissaries, jutjats i justificacions

03/04/2020

ACTUALITZACIÓ PELS/PER LES LLETRATS/DES I EN CONCRET ALS ADSCRITS AL TORN D’OFICI PENAL: ESPECIAL GUÀRDIES

 

 

Informació actualitzada de la pràctica actual de les assistències NO PRESENCIALS a comissaries i jutjats en relació a la Circular 15/2020 de 24 de març

 

 

En base a la situació d’excepcionalitat i atenent al nostre ordenament jurídic i per tal d’assegurar la prestació del servei públic d’assistència a investigats i detinguts, així com la protecció de la salut dels lletrats i lletrades, i durant la vigència de l’estat d’alarma, tots els Lletrats i Lletrades PODEN OPTAR PER NO ASSISTIR PRESENCIALMENT a les seus policials i judicials.

 

A continuació us indiquem els mètodes i les especificacions que ja estan en funcionament a diferents dependències:

 

  1. L’assistència a comissaria:

 

  • Comissaria de Mossos d’Esquadra de Terrassa: Des d’avui ja estan utilitzant finalment l’aplicació cisco webex. NO CAL QUE US LA DESCARREGUEU PRÈVIAMENT.

      Des de comissaria envien un correu electrònic al/la lletrat/da en el que     consta un link que permet connectar-se (ho heu de fer amb l’ordinador,       tablet o mòbil)a aquest canal i fer l’entrevista prèvia i        declaració del           detingut. Posteriorment des de Comissaria envien un PDF          de la   declaració, que cal retornar signada al mateix correu electrònic.

           

  • Altres comissaries de Mossos d’Esquadra i Policies Municipals del partit judicial: Les assistències es fan per telèfon (entrevista prèvia i posterior declaració.)

     

      El Lletrat/da haurà de signar les declaracions en format PDF mitjançant   signatura digital o bé signar el document en bolígraf i retornar-lo       escanejat.

 

 

  1. L’assistència als Jutjats de Guàrdia i al Jutjat de VIDO.

     

Passem a detallar els jutjats que es troben actualment de guàrdia i el sistema que estan utilitzant per evitar la presencia física dels lletrats:

 

Jutjat d’Instrucció 1 de Rubí (de guàrdia fins el dia 6/04/20 inclòs)., Jutjat d’Instrucció 4 de Terrassa (de guàrdia fins el dia 7/04/20 inclòs), Jutjat de Vido de Terrassa.

      Videoconferència pel sistema ARCONTE.

 

Quan el/la lletrat/da parla amb el Jutjat per telèfon, ha de dir que vol fer l’assistència per videoconferència. El Jutjat fa enviar al/a la lletrat/da un correu electrònic en el que exposi que demana realitzar l’assistència per videoconferència, juntament amb les seves dades de col·legiació (nom i cognoms i número de col·legiació).

El Jutjat haurà d’enviar l’atestat i totes les actuacions judicials mitjançant arxiu PDF al correu electrònic del/la lletrat/da, així com un enllaç, que el/la lletrat/da ha d’obrir, i un codi que haurà d’introduir on se li indiqui un cop obert l’enllaç. A continuació es descarrega un programa i en aquest es van connectant totes les parts. En cas del detingut, aquest es troba físicament a les dependències policials. No s’ha de sortir d’aquest canal (ha de mantenir-se oberts fins que s’acaben totes les actuacions d’aquella assistència).

 

El/la lletrat/da primer s’entrevista amb el detingut (deixen uns minuts a tal efecte que es poden allargar el que sigui necessari).

 

Posteriorment es fan les declaracions i compareixences corresponents si s’escau en cada cas.

 

Tot l’actual es notifica al correu electrònic del/de la Lletrat/da i no cal retornar res signat.

 

 

  1. Justificacions:

Per justificar les vostres assistències envieu la declaració corresponent en PDF juntament amb el full de justificació d’assistència emplenat per vosaltres al correu electrònic toad@icater.org

 

 

 

Recordem que per aquells casos en els quals el Jutjat de guàrdia o Comissaria requereixi la presència física dels lletrats/des PODEU NEGAR-VOS A REALITZAR L’ASSISTÈNCIA DE MANERA PRESENCIAL i, per tal de garantir en tot moment l’emparament col·legial i fer respectar el dret de tots els/les lletrats/des a preservar la seva salut i la de tots els intervinents i la seva integritat física en l’exercici de les seves funcions de guàrdia, posem a la vostra disposició els telèfons del Sr. Jaume Sales (609308039), la Sra. Susanna Vilaseca (650294139) i Sr. Toni Ordoño (635603164), per tal que COMUNIQUEU AQUEST FET.

 

Seguirem pendents de qualsevol informació que s’actualitzi al respecte per informar-vos.

 

 

03/04/2020 – LA JUNTA DE GOVERN