Aquesta és la nova Junta de Govern de l’ICATER

23/12/2022

Nova Junta de Govern a l’ICATER! Ahir dijous 22 de desembre de 2022, en el decurs de l’Assemblea General Ordinària de l’ICATER, van prendre possessió dels seus càrrecs els nous membres de la Junta, alguns dels quals ja formaven part de la Junta anterior.

El degà sortint, Ignasi Puig, va donar la benvinguda al deganat a l’anterior Tresorera, Carmen Oriol Fita, que ara serà la Degana. També s’incorporen a la Junta dos nous membres: Jordi Estapé Madinabeitia com a Diputat 6è i Joaquim Colomer Gasulla com a Tresorer. La resta de membres de la Junta ja en formaven part i seguiran treballant per al Col·legi en aquesta nova etapa.

La composició de la nova Junta, doncs, queda de la següent manera. Benvinguts els nous i bentrobades totes i tots els que seguiu treballant per a tots els ICATERs!

Degana
Sra. Carmen Oriol Fita
Diputat 1er.
Sr. Jaume Sales Vernet
Diputat 2n.
Sr. Josep Boada i Batalla
Diputada 3era.
Sra. Mireia Labarías Cortés
Diputada 4a.
Sra. Susanna Vilaseca Hoyas
Diputada 5ena.
Sra. Vanessa Fraile Ortega
Diputat 6è.
Sr. Jordi Estapé Madinabeitia

Tresorer
Sr. Joaquim Colomer Gasulla
Bibliotecària-Comptadora
Sra. Elisabet d’H. Planas Pons
Secretària
Sra. Ana M. Velasco Vega