Accediu a les vostres dades col·legials amb la targeta ACA

28/05/2020

 

Ja podeu accedir a les vostres dades col·legials amb la targeta ACA, entrant a SIGA-Col·legi virtual

 

SIGA és el programa de gestió integral col·legial de RedAbogacía amb mòduls de treball específics i, alhora relacionats entre ells, la qual cosa facilita les tasques de gestió de dades col·legials.

Originàriament pensat com a programa d’ús intern, de mica en mica va adaptant-se a les necessitats dels professionals de l’advocacia, oferint nous serveis, com ara la possibilitat d’accedir als col·legiats al mòdul de Cens.


L’accés al Mòdul de Cens permet al col·legiat/da ICATER consultar les dades de la seva fitxa col·legial i sol·licitar al Col·legi, si s’escau, la seva modificació.


Per accedir a SIGA (Colegio virtual), heu d’anar a la web Abogacía.es i, dins d’aquesta web, a l’apartat https://www.abogacia.es/servicios/colegio/siga/.

 

Per donar-vos accés, us demanarà que us identifiqueu amb el vostre carnet ACA de l’ICATER, que heu de tenir introduït al lector.

 

La informació que trobareu a la vostra fitxa col·legial està organitzada en blocs o targetes desplegables:

 

  • Serveis d’interès: facturació de serveis, pagaments i bestretes
  • Dades globals: nom i cognoms, DNI, data de naixement, LOPD, exercent/no exercent, etc.
  • Dades col·legials: nom del Col·legi, data d’incorporació, núm. de col·legiat/da, tipus d’assegurança, etc.
  • Altres col·legiacions: altres col·legiacions a banda de ser de l’ICATER
  • Societats: forma, CIF, denominació, data de constitució i número d’integrants
  • Dades curriculars: dades relatives a idiomes o especialitats
  • Adreces: postals i electròniques, privades i professionals
  • Dades bancàries: comptes bancaris i la seva utilitat (càrrecs o abonaments)
  • Alter Mútua: informació alta/baixa.
  • Mutualitat de l’Advocacia: informació alta/baixa.