Taxes judicials catalanes: les persones físiques i petites empreses no les pagaran

29/05/2014

Els representants del Consell de l’Advocacia Catalana i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i el Departament de Justícia van acordar ahir, després de setmanes de negociacions, excloure els ciutadans i ciutadanes – persones físiques i petites empreses – de l’aplicació de les taxes judicials catalanes, amb l’objectiu que es garanteixi el dret a la tutela judicial efectiva. Aquest acord a què es va arribar ahir inclou també l’ampliació dels supòsits que quedaran exempts del pagament de la taxa. Aquests supòsits són les demandes d’execució, les reconvencions i les sol·licituds de concurs.

 

Alhora, a petició dels operadors jurídics, el Departament de Justícia ha acordat mantenir l’aplicació d’un descompte del 25 % per afavorir la presentació telemàtica de demandes.

Tanmateix, les parts han arribat a l’acord de mantenir el mínim de 60 euros i el màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat, que en alguns casos poden arribar a 10.000 euros.

 

En aquest sentit, el Departament de Justícia s’ha compromès, d’una banda, amb advocats i procuradors a instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei d’enjudiciament civil, amb l’objectiu que es puguin incloure les taxes catalanes a la taxació de costes (és a dir, que qui hagi d’abonar la taxa sigui la persona jurídica que perd el litigi) i d’una altra, a demanar al Ministeri de Justícia que redueixi les seves taxes al 20 % de l’import de la taxa catalana.

 

 

La taxa catalana s’aplicava i s’aplicarà, doncs, en els àmbits civil i contenciós administratiu, i exclourà, com fins al moment de la seva suspensió, els àmbits penal i social, així com totes aquelles persones amb dret a assistència jurídica gratuïta. Però deixarà, doncs, d’aplicar-se a les persones físiques (als ciutadans i a les ciutadanes), per fer-ho, només, a les persones jurídiques, tret de les petites empreses.

 

 

Finalment, i a petició expressa dels operadors jurídics, el Departament de Justícia s’ha compromès a desenvolupar una gestió més àgil en el pagament de la taxa.