Ús d’instal·lacions col·legials

Cessió de despatxos, Sala d'actes

  • Tràmit:
     • Cessió de despatxos: Si sou col·legiats de l’ICATER podeu atendre puntualment algun client o visita al despatx que el Col·legi posa a la vostra disposició gratuïtament (màxim: 1 hora i 1 cop al mes). Si cap col·legiat del nostre Col·legi l’està utilitzant o el té reservat, els col·legiats d’altres col·legis també poden fer-ne ús. Tant per uns com per als altres, la RESERVA PRÈVIA ÉS OBLIGATÒRIA.

 

      • Cessió de la Sala d’actes:  Els col·legiats de l’ICATER, els particulars i les institucions poden demanar utilitzar la Sala d’Actes del Col·legi per fer algun acte. Nota: El Col·legi  es reserva el dret de cedir la sala per als propòsits i institucions que li semblin adients.

__________________________________________

 • Documentació: Podeu enviar-nos la vostra sol·licitud de reserva de despatx o de la sala d’actes a l’adreça secretaria@icater.org. També podeu demanar-ho trucant al 937801366 o bé venint personalment a la Secretaria del Col·legi.

Cobrament d'impressions i fotocòpies

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER, alumnes del curs corrent de l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi o bé sou lletrats d’un altre col·legi, podeu fer fotocòpies i imprimir en les màquines que el Col·legi posa a la vostra disposició. Hi ha impressora a la Biblioteca, a la Delegació de Rubí i a la Sala dels Jutjats de Terrassa. En els mateixos emplaçaments, podeu també fer fotocòpies.
  • Per poder fer fotocòpies haureu d’utilitzar la targeta fotocopiadora del Col·legi (vàlida per totes les dependències col·legials). Si no disposeu de targeta, podeu comprar-la al personal del Col·legi. La targeta és recarregable i funciona com una targeta moneder, va restant la quantitat de fotocòpies que feu.
 • Preu:  0,10€/full imprès o fotocopiat. Targeta fotocopiadora amb 50 còpies: 1a compra, 6,75€. Després es pot recarregar amb l’import que desitgeu (per ex. 50 fotoc.=5€, 20 fotoc.= 2€)
 •  Documentació:  Per utilitzar les impressores/fotocopiadores del Col·legi, només cal que aneu a qualsevol de les dependències col·legials indicades i pagar els fulls que fotocopieu/imprimiu.