Suggeriments i queixes

Suggeriments

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER i voleu fer algun suggeriment o comentari sobre el Col·legi o algun aspecte del funcionament dels serveis, empleneu i feu-nos arribar el full de suggeriments que trobareu a l’apartat de Documentació d’aquest tràmit. Agraïm per endavant el vostre interès en la millora del funcionament del Col·legi.
  •  Documentació: Un cop que haureu emplenat el Full de Suggeriments i Comentaris (es pot fer en línia) feu-nos-el arribar a la bústia secretaria@icater.org, o bé porteu-lo personalment al Col·legi.

 

Full de suggeriments i comentaris (català, pàg.1/ castellano, pàg.2)

Queixa contra lletrat/da

  • Tràmit: Si voleu fer presentar alguna queixa contra  algun dels nostres lletrats/des,  empleneu i feu-nos arribar el full de queixa que trobareu a l’apartat de Documentació d’aquest tràmit.
  •  Documentació: Un cop que haureu emplenat el Full de Queixes, escanegeu-lo i feu-nos-el arribar a la bústia secretaria@icater.org, o bé porteu-lo personalment al Col·legi.

 

Full de queixes (català, pàg.1/castellano, pàg.2)

Queixa pel funcionament del serveis col·legials

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER i voleu fer presentar alguna queixa pel funcionament d’algun dels serveis col·legials, empleneu i feu-nos arribar el full de queixa que trobareu a l’apartat de Documentació d’aquest tràmit.
  •  Documentació: Un cop que haureu emplenat el Full de Queixes, escanegeu-lo i feu-nos-el arribar a la bústia secretaria@icater.org, o bé porteu-lo personalment al Col·legi.

 

Full de queixes (català, pàg.1/castellano, pàg.2)

Models oficials de reclamacions - Agència Catalana de Consum

  • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER i exerciu com a advocats, segons el Decret 21/2013 (Disp. Trans.), des del 20 de setembre de 2013 (data d’entrada en vigor d’aquesta DT) heu de tenir a disposició dels vostres clients, en lloc ben visible del despatx, el cartell que diu “Aquest establiment disposa de fulls de reclamació…” i també heu de tenir a disposició dels usuaris els fulls oficials de reclamació que estableix l’Agència Catalana de Consum per a tot el què es consideren relacions de consum (entre les quals es troba, segons la regulació actual del D 21/13, la relació advocat-client).

Fulls oficials de reclamacions de consum

Cartell oficial – “Aquest establiment disposa de fulls de reclamació…”  (imprimiu i poseu en lloc ben visible del despatx)