Oci

Club Natació Terrassa - descomptes per a col·legiats

    • Tràmit: Si sou col·legiats de l’ICATER o sou alumnes del curs corrent de la nostra Escola de Pràctica Jurídica, podeu gaudir de les instal·lacions i/o serveis del Club Natació Terrassa a preus bonificats, en virtut del conveni signat entre el nostre Col·legi i el CNT l’any 2011, prorrogat el setembre del 2013. Trobareu el detall dels descomptes de què podreu gaudir a la Circular 69/2013 en la que us informàvem de la pròrroga del Conveni.

__________________________________________

    •  Documentació: Per gaudir dels descomptes indicats, el tràmit l’heu de fer DIRECTAMENT VOSALTRES AMB EL CLUB, adreçant-vos-hi i  identificant-vos com a col·legiats. Podeu  accedir a la web del club, per si hi voleu contactar i demanar més informació.