Inscripcions a Registres professionals

Inscripció al Registre d'Administradors concursals

Tràmit: Els col·legiats (persones físiques o jurídiques) podeu demanar la vostra alta al Registre Únic d’Administradors Concursals, sempre i quan compliu els requisits que detallem a les Circulars que us enviem cada final d’any (recordeu però, que podeu enviar-nos la vostra sol·licitud en qualsevol moment de l’any).

Tingueu present que, en tot cas, un cop que ens haureu enviat el formulari que apareix a l’apartat Documentació d’aquest tràmit amb la documentació addicional pertinent, serà la Junta de Govern qui valorarà que compliu els requisits, i un cop comprovats i valorats, procedirem a la inclusió al Registre per tal que els òrgans judicials puguin trobar-vos quan cerquin un administrador concursal.


Documentació: Envieu a la bústia secretaria@icater.org la sol·licitud d’alta al Registre i els documents addicionals que hi vulgueu aportar (Currículum, justificant d’assistència a cursos…), o bé porteu tota aquesta documentació a la a la Secretaria del Col•legi i en donarem trasllat a la Junta de Govern. Un cop que hagi acabat el tràmit, podreu comprovar que hi esteu inscrits consultant el Cercador del Registre Únic d’Administradors Concursals.


Sol·licitud d’ alta al Registre Únic d’Administradors Concursals

Requisits per formar part del Registre Únic d’Administradors Concursals

Inscripció al Registre de comptadors-partidors

Tràmit: Els col·legiats podeu demanar la vostra alta al Registre de Comptadors-partidors de l’ICATER, sempre i quan compliu els següents requisits: ser advocat col·legiat EXERCENT amb antiguitat mínima de 3 anys, tenir despatx obert a la demarcació de l’ICATER o poder acreditar formació especialitzada en Dret de Successions, a banda de no haver estat suspès en l’exercici de la professió.

Tingueu present que, en tot cas, un cop que ens haureu enviat el formulari que apareix a l’apartat Documentació d’aquest tràmit amb la documentació addicional pertinent, serà la Junta de Govern qui valorarà que compliu els requisits, i un cop comprovats i valorats, sereu inscrits al Registre de Comptadors-partidors.


Documentació: Envieu a la bústia secretaria@icater.org la sol·licitud d’alta al Registre i els documents addicionals que hi vulgueu aportar (documentació per acreditar formació específica, per exemple), o bé porteu tota aquesta documentació a la a la Secretaria del Col•legi i en donarem trasllat a la Junta de Govern.


Sol·licitud d’ alta al Registre de Comptadors-partidors de l’ICATER

Requisits per formar part de la Llista de Comptador-partidors de l’ICATER

Inscripció al Registre de Mediadors

Tràmit: Els col·legiats podeu demanar la vostra alta al Registre de Mediadors de l’ICATER, sempre i quan compliu els següents requisits: ser advocat col·legiat EXERCENT de l’ICATER amb antiguitat mínima de 3 anys (dins els 5 últims), tenir el títol homologat que us habilita per actuar com a mediador, i no haver estat suspès en l’exercici de la professió.

Tingueu present que, en tot cas, un cop que ens haureu enviat el formulari que apareix a l’apartat Documentació d’aquest tràmit amb la documentació addicional pertinent, serà la Junta de Govern qui valorarà que compliu els requisits, i un cop comprovats i valorats, sereu inscrits al Registre de Mediadors.


Documentació: Envieu a la bústia secretaria@icater.org la sol·licitud d’alta al Registre i els documents addicionals que hi vulgueu aportar (Títol homologat que us habilita i acredita com a mediadors, justificant d’assistència a cursos…), o bé porteu tota aquesta documentació a la a la Secretaria del Col•legi i en donarem trasllat a la Junta de Govern.


Sol·licitud d’ alta al Registre de Mediadors de l’ICATER