Incidències Jutjats

Recull d'incidències als Jutjats

    • Tràmit: Si sou col·legiats exercents de l’ICATER, actueu davant els Jutjats de Terrassa o Rubí i voleu deixar constància d’alguna incidència que hagueu tingut mentre actuàveu davant els òrgans judicials, podeu deixar constància d’aquestes circumstàncies al Full de comunicació d’incidències que s’hagin produït als Jutjats (CRAJ), que trobareu a l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

__________________________________________

    •  Documentació: Empleneu el full de comunicació d’incidències als Jutjats (si voleu podeu conservar l’anonimat) i feu-nos-el arribar al Col·legi. Si l’envieu per correu electrònic, envieu-lo a l’adreça secretaria@icater.org.Tan bon punt el rebem, el farem arribar al membre de la Junta de Govern que forma part de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia._________________________