Resum exprés de modificacions de la LECrim – Avui també al BOE les dues lleis que la modifiquen

06/10/2015

Avui el BOE també inclou les DUES lleis de modificació de la LECrim, que entren en vigor en 2 mesos:

 

 

 

El més destacable d’aquestes reformes és el següent:

 

  • Límits en la instrucció judicial: 6 mesos per a les causes senzilles i 18 mesos per a les complexes, prorrogables pel mateix període. L’ampliació podrà ser sol·licitada pel fiscal, l’acusació popular, acusació particular, defensa i Advocacia de l’Estat, però no pel jutge d’instrucció. La limitació es començarà a aplicar als sumaris ja oberts, però per al còmput dels terminis no es tindrà en compte el temps ja transcorregut d’instrucció, és a dir, el comptador començarà de zero per a casos molt destacats i coneguts, com els ERO d’Andalusia o Bankia.

 

  • “Trossejament” de les macrocauses: separació de les peces en els anomenats macroprocessos, de manera que s’instruirà una causa per cada delicte

 

  • El terme ‘imputat’ es substitueix pel d’ “investigat” mentre duri la fase d’instrucció, i passarà a denominar-se “encausat” després de l’acte formal d’acusació.

 

  • S’introdueix un article que regula la protecció de la imatge, l’honor i la intimitat de les persones durant una detenció. Per això les forces de seguretat podran adoptar les “mesures necessàries” per acabar així amb les “penes de telediari” que pateixen moltes persones abans de ser jutjades.

 

 

  • Incomunicació del detingut: els jutges hauran de justificar en un acte la detenció incomunicada dels detinguts, que seran sotmesos a dues revisions mèdiques cada 24 hores per comprovar el seu estat psíquic i físic. A més, els menors de 16 anys no podran ser sotmesos al règim de detenció incomunicada.

 

  • Escoltes telefòniques i WhatsApp: Es regula per primera vegada el registre i la intervenció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques com els SMS i el correu electrònic. També es podran interceptar els missatges de WhatsApp. Sempre serà necessari comptar amb autorització judicial.A més, el jutge podrà autoritzar la utilització de claus, codis i un ‘software’ de vigilància (troians) en un ordinador, telèfon mòbil o dispositiu electrònic sense que el titular tingui coneixement que són examinats.

 

  • Policia encobert: s’introdueix la figura de l’agent encobert a internet que podrà investigar a la xarxa mitjançant l’ús d’una identitat falsa.

 

  •  Els atestats policials sense autor conegut no suposaran l’obertura de diligències als jutjats, sinó que tindran un caràcter administratiu.

 

  • Decomís: S’amplia la figura del decomís per poder actuar contra tot el patrimoni d’un penat, és a dir, per recollir tots els béns del condemnat amb l’objectiu de recuperar els diners defraudats com a conseqüència dels delictes.

 

  •  2a instància penal: Els tribunals superiors de Justícia revisaran en apel·lació les sentències dictades per les audiències provincials. La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional serà la que s’ocuparà de les dictades pels TTSSJ, en lloc de fer-ho el Suprem.

 

Aquestes reformes entraran en vigor el 6 de desembre d’enguany.