Participeu a l’enquesta per elaborar el Pla d’Igualtat de l’Advocacia Catalana! Teniu fins el 31 de març

08/03/2018

 

Des de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana s’està elaborant el Primer Pla d’Igualtat de l’Advocacia, que inclourà mesures perquè l’actuació dels Col·legis de l’Advocacia s’ajustin al principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i que no es produeixi cap tipus de discriminació per raons de gènere, tal i com estableix La Llei 7/2006 de 31 de maig de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Per elaborar aquest Pla d’Igualtat de l’Advocacia Catalana, us demanem la vostra col·laboració, atès que es requereix una anàlisi de la situació de partida sobre la que es basen les prioritats d’actuació, i per això el Consell està realitzant una enquesta als professionals dels catorze Col·legis d’Advocats catalans que li permetrà diagnosticar els problemes i dificultats reals amb què es troben les dones, tenint en compte les especificitats territorials.

Participeu emplenant l’enquesta (l’enllaç el trobareu a la Circular 12/18 que us hem enviat per correu en data 8 de març de 2018) que fa referència a temes relacionats amb la conciliació laboral, la representativitat de les dones ens els diferents òrgans col·legials o als serveis amb perspectives de gènere que s’ofereixen des dels Col·legis, entre d’altres aspectes. Agrairem molt les vostres aportacions!

Un cop finalitzat tot el procés, es presentarà el Pla, amb les mesures que podran ser aplicades als catorze col·legis d’advocats i advocades de Catalunya.

Agraim per endavant la vostra participació!