Nul·litat clàusules sòl: l’Audiència de Barcelona es pronuncia sobre la litispendència civil de l’acció col·lectiva

05/11/2014

En relació amb la nul·litat de clàusules sòl i la possible litispendència que addueixen alguns jutjats perquè una associació d’usuaris bancaris va interposar una acció col·lectiva (encara no resolta) sobre aquest tema al Jutjat Mercantil núm. 11 de Madrid, recentment, la Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat una Interlocutòria (9.10.2014) i una Sentència (13.10.2014) que analitzen els efectes negatius excloents de la cosa jutjada material (ex art. 222.3 LEC) derivats d’una acció col·lectiva de cessació.

 

La interlocutòria estima la litispendència en una acció individual que demanava la nul·litat d’una ‘clàusula sòl’ o ‘clàusula terra’ i la devolució de les quantitats pagades, perquè hi ha una acció col·lectiva sobre el mateix objecte davant el Jutjat del Mercantil núm. 11 de Madrid.

 

La sentència estima la litispendència en una acció individual que pretenia la nul·litat d’una ‘clàusula sòl’ o ‘clàusula terra’ i la devolució de les quantitats pagades, aplicant la cosa jutjada material derivada de la sentència de la Sala 1ª del TS de 9 de maig de 2013.