L’ICATER col·labora amb l’Ajuntament de Terrassa per assessorar a l’Oficina d’Intermediació Hipotecària: presenteu candidatures fins el 5 d’abril si voleu prestar el servei

31/03/2016

El nostre col·legi col·labora fins el desembre amb l’Ajuntament de Terrassa per oferir assessorament i intermediació per a famílies i persones que es troben o poden trobar-se en processos d’execució hipotecària.

 

 

Per dur a terme aquest servei, els lletrats interessats a desenvolupar aquesta tasca, (que han de tenir una antiguitat de cinc anys com a lletrats exercents residents) podeu adreçar la vostra sol·licitud, amb relació de mèrits sobre la matèria, a la Secretaria del Col·legi fins el proper dimarts 5 d’abril.

 

 

Les condicions de prestació del servei, seran les següents:

 

 

  • El servei es prestarà a l’Ajuntament de Terrassa.
  • Es prestaran 5 hores de servei un dia a la setmana, i l’import a percebre serà de 40€/h (IVA inclòs) que rebreu un cop arribi la subvenció.