L’Assemblea del Col·legi aprova les modificacions al Reglament de Comissions de l’ICATER

30/03/2015

Divendres passat, l’Assemblea General Ordinària del nostre Col·legi va aprovar les modificacions proposades als articles 3,4 i 5 del Reglament de Funcionament de les Comissions de l’ICATER. Les modificacions afectaven sobretot a la creació de comissions no permanents i al nombre de membres previst per a cada Comissió.

 

Recordeu que al Col·legi, tenim actualment 12 Comissions, a més del Grup d’Advocats Joves. Les Comissions estab formades per advocats i advocades col·legiats que hi participen voluntàriament i gratuïtament, actuen com a òrgans consultius i d’execució dels acords de la Junta dins del seu àmbit,  i són competents per debatre i defensar, davant les Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries de col·legiats, les propostes que pretengui efectuar la Junta de Govern i que afectin a la funció, objecte i missió del Col·legi.

 

Voleu formar part d’una Comissió?

 

Les Comissions del Col·legi es regulen pel Reglament de Funcionament de les Comissions de l’ICATER. Si us interessa formar part d’alguna d’elles, i compliu els requisits, podeu emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la a secretaria@icater.org. Tindreu la resposta al més aviat possible.