Ja podeu presentar la sol·licitud d’ajudes econòmiques del CGAE per a advocats i advocades afectats i afectades per la COVID-19

23/07/2020

 

ATENCIÓ, FINE 22 D’AGOST! 

 

El Ple del Consejo General de la Abogacía Española va aprovar la creació de l’anomenat FONDO DE AYUDAS COVID, una dotació econòmica per poder concedir ajudes de caràcter extraordinari als col·legiats i col·legiades exercents que s’hagin vist perjudicats/des amb motiu de la pandèmia COVID-19 i l’estat d’alarma acordat per l’RD 463/2020.

 

Des d’ahir, 22 de juliol, i fins el 22 d’agost, ja estan disponibles a la web institucional Abogacía.es les bases de l’ajuda econòmica i la declaració d’acceptació de condicions per accedir-hi.

 

Les sol·licituds ens realitzen a través d’un formulari web que inclou la possibilitat d’adjuntar la documentació a presentar per justificar que compliu els requisits.

 

 

Al CGAE s’ha habilitat un canal específic d’ajuda per atendre les qüestions que es presentin en relació a les bases o el procés de presentació de la sol·licitud d’ajuda COVID. Els/les sol·licitants podeu posar-vos en contacte amb ells tant telefònicament (91 150 10 03) com per correu electrònic (ayudacovid@abogacia.es). Horari d’atenció de 8.30 h a 14.30 h i de 15.30 h a 20h de dilluns a divendres i de 8.30 a 14.30 h.

 

IMPORTANT: recordeu que perquè la presentació sigui vàlida, HEU D’ADJUNTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE ES SOL·LICITA A LES BASES (declaració renda, nòmines o model 130, etc.) i que per donar per vàlida la sol·licitud, s’han de FINALITZAR TOTES LES PASSES INDICADES DINS EL FORMULARI.