El Tribunal Suprem estableix que els bancs només hauran de tornar les quantitats pagades per clàusules sòl des del 9 de maig de 2013

26/02/2015

En una nota informativa feta pública avui a través de la seva pàgina web, el Tribunal Suprem ha establert que les quantitats cobrades indegudament pels bancs en aplicar les clàusules sòl NOMÉS les hauran de tornar des del 9 de maig 2013, data en la qual el mateix Tribunal Suprem va declarar que les clàusules sòl eren nul·les.

 

Vegeu aquí la STS de 9 de maig de 2013 que declarava la nul·litat de les clàusules sòl per abusives.