El Suprem estima el recurs d’un treballador contra el FOGASA per cobrar el 40% de la seva indemnització per acomiadament

29/04/2015
La Sala del Social del TS considera aprovada per silenci administratiu positiu la seva reclamació perquè no va ser contestada en el termini legal de tres mesos.

 

El Suprem revoca així les sentències dictades por un Jutjat del Social de Madrid i pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que no van donar al raó al demandant. El treballador va recórrer al Suprem perquè unifiqués doctrina, invocant una altra sentència diferent del TSJ de Madrid que havia donat al raó a una sol·licitud similar d’una treballadora a la qual el FOGASA tampoc no va contestar en el termini legal de 3 mesos.

 

L’alt Tribunal, d’acord amb la Fiscalia, estableix que la doctrina correcta és la de la segona sentència, i que en el cas opera el silenci administratiu positiu que beneficia legalment el treballador.

Vegeu aquí la Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 16 de març de 2015