El Suprem declara que sóna abusius els interessos de demora elevats

18/05/2015

En una sentència del 22 d’abril de 2015, feta pública el passat dijous,15 de maig, el Tribunal Suprem declara abusius els interessos de demora d’un 21,8% que una clienta havia de pagar per un préstec personal, en no haver satisfet a temps les quotes del préstec.

 

A més de la sentència, la Sala Civil del Tribunal Suprem ha emès una nota informativa en relació amb aquest tema, que trobareu al mateix enllaç de la sentència.

 

La conclusió del TS és que “con base en la doctrina del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y declara que en los préstamos personales, sin garantía
hipotecaria, concertados por consumidores, es abusiva la condición general
que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos
porcentuales el interés remuneratorio. La consecuencia de esta declaración de
abusividad consiste en que el préstamo devengará exclusivamente el interés
remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que
consiste el interés de demora abusivo.