Criteris de la Inspecció de Treball per als advocats assalariats (2014)

14/01/2014

Durant aquest any 2014 ITSS (Inspecció de Treball i Seguretat Social) té previst realitzar un control exhaustiu de la cotització per accidents de treball i malalties professionals al sector de les activitats jurídiques i en especial al col·lectiu d’advocats per compte aliena als despatxos professionals. El criteri principal de la ITSS és l’aplicació del CNAE (CNAE codi 69 per la majoria de despatxos “activitats jurídiques i de comptabilitat”) i no l’aplicació de la clau especial de cotització minorada “a” treballs exclusius d’oficina.

En conseqüència i per evitar sancions, tots els treballadors i en especial advocats que realitzin tasques fora de les oficines, com per exemple, desplaçaments a Tribunals o altres organismes i l’assistència a clients fora de la seu de l’empresa, haurà de cotitzar segons el CNAE corresponent.

Consulteu des d’aquest enllaç el document que la Inspecció de Treball ha fet arribar a un Col·legi d’Advocats (el de Coruna, Galícia). En aquest document s’especifiquen els criteris que aplicarà la inspecció, us recomanem que els reviseu.

Salutacions,
LA JUNTA DE GOVERN
Terrassa, 14 de gener de 2014