TSJCat: adjuntem document que recull acord de suspensió de vistes quan el fill o la filla menor de l’advocat o advocada ha estat confinat per COVID-19

29/09/2020

 

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a la suspensió d’una vista quan el fill/filla menor ha estat confinat per COVID-19,  ens ha comunicat avui, via certificació de l’acord que van prendre en data 15 de setembre que, si bé la suspensió de judicis, audiències o actes judicials ha de ser evitada per la dilació que suposa en la resolució dels litigis, considera que la situació de confinament de l’advocat o advocada per haver donar positiu al Covid-19 un membre de la família amb la que es conviu, com és el cas dels menors d’edat, comporta una situació de impossibilitat transitòria coberta per l’art. 188.5 de la LEC.

 

En relació a les situacions de confinaments preventius de menors per contacte estret amb tercers, situació que no es troba resolta en els sistemes de previsió social, i fins que no estigui expressament regulada, els advocats i advocades que s’hi trobin hauran de posar en coneixement de l’òrgan judicial aquest fet amb la finalitat de valorar si es dona una situació de força major o impossibilitat que permeti la suspensió de l’acte, sense descartat la possibilitat de realització dels actes judicials mitjançant sistemes telemàtics.

 

Consulta el document complet clicant aquest enllaç