Tribunal Suprem dixit: l’advocat que hagi optat voluntàriament per la seva inclusió al RETA no pot donar-se de baixa d’aquest règim si vol continuar exercint

17/03/2016

 

Segons la sentència del TS del 2 de març de 2016, l’advocat que hagi optat voluntàriament per la seva inclusió al Règim de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) no pot donar-se de baixa d’aquest règim si vol continuar exercint la professió.

 

Vegeu aquí el text de la Sentència del Suprem, STS 856/2016, de la qual ha estat ponent el Sr. Jesús Cudero Blas, de la Sala del Contenciós.