Situació actual de les reivindicacions i mobilitzacions dels advocats del Torn d’Ofici

18/04/2023

Com saps, les darreres setmanes estem rebent informació d’arreu d’Espanya sobre diverses reivindicacions que, associacions i plataformes que agrupen alguns advocats d’ofici, volen fer arribar al Ministerio de Justicia, a través de mobilitzacions i concentracions.

L’actual moment de dificultat per dur a terme les actuacions judicials, a causa de la recent vaga dels LAJ, l’actual vaga dels funcionaris de l’Administració de Justícia, així com l’endarreriment en els pagaments de les actuacions als lletrats del Torn d’Ofici, en els territoris que depenen directament del Ministerio de Justicia, han estat  determinants per l’actual situació de reclamació. 

Moltes de les reivindicacions que fan són històriques i una constant en les negociacions que a Catalunya te el CICAC amb la Generalitat de Catalunya.

En el cas concret del nostre col·legi, volem traslladar-te que la darrera setmana ens hem reunit amb la Secretaria per a la l’Administració de Justícia de la Generalitat, i hem tingut oportunitat de traslladar-los, entre d’altres, també les nostres reivindicacions per a la millora del TOAD.

En concret, atesa la satisfacció que hem constatat, dels usuaris del TOAD en relació al servei rebut dels companys adscrits al servei en el nostre partit judicial, i atès el descontent, també constatat, dels lletrats, en relació a les condicions en que es presta el servei, vàrem plantejar les següents necessitats:

–          Incrementar l’import dels mòduls que es paguen per les actuacions d’ofici, fins a nivells propis de 2023, així com la necessitat d’ajustar-los d’acord amb l’IPC de manera regular.

–          Incrementar el nombre de lletrats de guàrdia al nostre partit judicial.

–          Pagar per totes les actuacions que es duguin a terme i per la disponibilitat del lletrat en tots els torns de guàrdia.

–          Reconèixer el dret a justícia gratuïta, i per tant el dret a percebre honoraris a través dels mòduls, a aquells supòsits en que la intervenció d’advocat d’ofici es produeix a petició del jutjat, malgrat el beneficiat pugui no ser titular del dret (herències jacents…)

–          Regular la denegació del dret per indignitat, en casos en que atesa la irrenunciabilitat de la designa, el lletrat s’ha vist amenaçat en la prestació del servei.

–          Dignificar les seus judicials de Rubí

Us anirem informant de l’evolució de la negociació que mantindrem tots els col·legis d’advocats catalans, com a representants de l’advocacia de Catalunya, sobre aquests extrems.